Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De kracht van motiverende gespreksvoering (ID nummer: 333168)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners227-11-2018 t/m 6-11-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk227-11-2018 t/m 6-11-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden227-11-2018 t/m 6-11-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen227-11-2018 t/m 6-11-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker227-11-2018 t/m 6-11-2021

Een belangrijk doel van de betrokkenheid door medewerkers uit buurt- of wijkteams en Wmo-consulenten is bijdragen aan de leefsituatie van de inwoners/wijkbewoners. Hierbij staat eigen kracht en kracht van de omgeving centraal. Om deze verandering voor langere termijn op gang te brengen is de persoonlijke motivatie van de cliënt onmisbaar.

Hoe zorg je ervoor dat je in een gesprek de echte vraag, het echte probleem te pakken krijgt? Wat wil iemand aan zijn situatie of gedrag veranderen? Wat is de motivatie? Wat zijn iemands kwaliteiten om iets aan zijn situatie te doen? Er is altijd een bepaalde motivatie bij mensen aanwezig om iets te veranderen aan hun probleem of probleemsituatie. Zo is er een natuurlijke neiging om zich gezonder te willen voelen, goed met geld om te gaan, aardig te willen zijn naar anderen, minder pijn te voelen, weer aan het werk te gaan of om kinderen op een goede manier op te willen voeden. Mensen ervaren echter vaak ambivalente gevoelens ten opzichte van deze veranderingen. Ze zien wel redenen om te veranderen, maar zien tegelijkertijd ook allerlei bezwaren en hebben weinig vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Motiverende gespreksvoering biedt handvatten om de ambivalentie te verhelderen en aan te sluiten bij eigen redenen om al dan niet te veranderen. Motiverende gespreksvoering gaat uit van de autonomie van de cliënt, zijn of haar beslissingen zijn leidend.

Wat leer je?

Je hebt kennis van motiverende gespreksvoering en weet deze te vertalen naar de praktijk van de wijk- en buurtteams. Je hebt geoefend met gespreksvaardigheden die aansluiten bij motiverende gespreksvoering.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Register CliƫntondersteunersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Psychodiagnostisch WerkendenRegisterplein
1 2
Nee
 CliĆ«ntondersteuners
 Maatschappelijk werk
 Psychodiagnostisch Werkenden
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJeugdSchoolmaatschappelijk Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgOuderenzorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.