Opleidingen details Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Gezond en Veilig Werken

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium arbeidsgerelateerde zorg (ID nummer: 333100)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3422-11-2018 t/m 21-11-2019

Goede arbeidsgerelateerde zorg is van wezenlijk belang voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden, zeker nu mensen langer doorwerken en vaker aan het werk blijven met chronische ziekte. Er is de laatste tijd ook grote politieke belangstelling voor arbeidsgerelateerde zorg.

Op 22 november 2018 organiseert SZW een bijeenkomst over de arbeidsgerelateerde zorg ‘Arbozorg 2020: Meer preventie & samenwerking’, mede als vervolg op het symposium ‘arbocuratieve samenwerking’ in 2017 en om de activiteiten op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg onder de aandacht te brengen. Het doel van dit symposium is het delen van up-to-date informatie, het delen van goede voorbeelden en inspiraties om de arbeidsgerelateerde zorg te optimaliseren.

Deelnemers zijn bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O deskundigen, psychologen, brancheorganisaties, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en beroepsverenigingen. Kortom, alle betrokkenen rondom arbeidsgerelateerde zorg.

Leerdoelen
Na deze dag zullen de beroepsleden meer inzicht hebben verworven over hoe de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg kan worden verbeterd. Door onderkenning van het belang van goede arbeidsgerelateerde zorg kan het beroepslid een passender reactie geven op klachten en hulpvragen van werknemers/patiënten. De zorgverlener kan de opgedane kennis vervolgens doorgeven aan collega-zorgverleners en zo de deskundigheid bevorderen.     

Tijdens het symposium leren de deelnemers concreet over;
- de ins en outs van de nieuwe Arbowet,

-voorlichtingsinstrumenten op het gebied van arbozorg,

- goede voorbeelden van preventie en arbozorg in de praktijk

- de risico’s op beroepsziekten door gevaarlijke stoffen vanuit het ministerie

- het belang en de meerwaarde van samenwerking 

Verder biedt het programma volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. De deelnemers raken geïnspireerd om deze successen toe te passen binnen hun eigen thema/aandoening of bestaande initiatieven.

(Mini)symposium
0
Tijd10:30 - 18:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

Symposium Arbocuratieve samenwerking in de zorg

 

Parnassusplein 5
2511VX
Den Haag
Postbus 90801
2509 LV
Den Haag
0611917096
Selecteer een bestand aub.