Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omgaan met (vermoedens van) ouderverstoting (ID nummer: 333036)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie146-3-2019 t/m 5-3-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 76-3-2019 t/m 5-3-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek56-3-2019 t/m 5-3-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie46-3-2019 t/m 5-3-2022
K&J/OG opleiding - overige taken26-3-2019 t/m 5-3-2022

Veel professionals worstelen met situaties waarin ze ouderverstoting vermoeden of een risico zien op ouderverstoting. Welke gradaties zijn er? Hoe kun je signalen van deze relatiebreuken herkennen en interpreteren? Hoe kun je deze signalen bespreken en wat betekent dat voor hoe je omgaat met de ouder bij wie de kinderen verblijven en met de verstoten ouder? Welke gevolgen heeft ouderverstoting op de ontwikkeling van kinderen en jongeren op korte en langere termijn en hoe sta je hier zelf in?

Doel
1. Kennis nemen van kenmerken van (beginnende) ouderverstoting, deze beter herkennen en leren interpreteren door basale kennis op te doen van ouderverstoting en enkele visies daarop
2. Meer vaardigheden opdoen om ouderverstoting aan de orde te kunnen stellen gradaties in te schatten en ontwrichting niet te vergroten
3. Beter begrijpen wat ouderverstoting is vanuit het perspectief van de verstoten ouder, de betrokkenen kinderen en hun ontwikkeling, de favoriete ouder
4. Inzicht ontwikkelen in de aard, ernst, theorie en impact van ouderverstoting
5. Reflecteren op de ontwikkeling van een inhoudelijke kennis gestuurd kader voor professioneel handelen met aandacht voor het uitstippelen van een interventiestrategie, duurzame resultaten en betere positionering in de keten
6. Ontwikkelen van professionele vaardigheden om bij te dragen aan de veiligheid, risicogestuurde zorg en herstel van relaties en bewustzijn van de relevantie van de volgorde van de aanpak
7. Verdieping van het leerproces: werken aan een casus uit de eigen praktijk aan de hand van huiswerkvragen en reflecteren op lesstof en casus na afronding.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
10
14
ja
525
14
toetsing en evaluatie
Eerstelijnspsycholoog
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
NVO Orthopedagoog-generalist
Basispsycholoog
Orthopedagoog
Jeugdzorgwerker
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Maatschappelijk werker
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:15 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:15 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:15 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.