Opleidingen details PsyQ B.V., afdeling Kenniscentrum ADHD bij volwassenen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD (ID nummer: 332936)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten511-1-2019 t/m 10-1-2020

De doelgroep van de cursus bestaat uit: psychiaters, (huis- en basis)artsen, POH’ers, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, en zij die hiervoor in opleiding zijn, en andere geïnteresseerden.

Cursusduur: 1 dag

Locatie: Carel Reinierszkade 197, PsyQ Den Haag Noord

Inhoud: schriftelijke entreetoets o.b.v. ingestuurde vragen deelnemers, naar aanleiding van literatuur; interactief bespreken vragen en antwoorden Entreetoets; discussie, casuïstiek slaapproblemen bij ADHD, eindtoets en evaluatie, uitreiken certificaat

Leerdoelen: na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat de meest voorkomende slaapproblemen bij volwassenen met ADHD te diagnosticeren en te behandelen, alsmede de gevolgen van chronische slaapproblemen voor de gezondheid te bespreken.

Onderwijsvormen: literatuurstudie voorafgaand aan cursus, interactief onderwijs a.d.h.v. literatuur en entreetoets, gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie

Dit is een cursus voor mensen met enige klinische ervaring met ADHD bij volwassenen, die al kennis hebben van de diagnostiek en behandeling van ADHD. Als dat nog niet het geval is, wordt aangeraden eerst de Basiscursus Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen te volgen.

De nadruk ligt op zelfstudie en actieve voorbereiding voorafgaand aan de cursus. Tenslotte is er een eindtoets en evaluatie. Deelnemers die aan alle vereisten hebben voldaan ontvangen een certificaat.

Literatuur en voorbereiding: deelnemers dienen zich op de cursus voor te bereiden door uit “ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling”, 4e druk (2017) van dr. J.J.S. Kooij de paragrafen over slaap bij ADHD, 2.14.3 t/m 2.14.5.4, en 4.20 volledig door te lezen. Tevens door 2 bijgevoegde artikelen te bestuderen: Coogan & McGowan, 2017: A systematic review of circadian function, chronotype and chronotherapy in attention deficit hyperactivity disorder en Kooij & Bijlenga, 2013: The circadian rhythm in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: current state of affairs. Cursisten leveren een vraag in voor de Entreetoets over een vooraf opgegeven pagina uit het boek of de overige literatuur en een casus over een patiënt met ADHD en slaapproblemen voor te bereiden met een duidelijke vraag.

Docenten: de cursus wordt gegeven door ervaren psychiaters/docenten van het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ B.V.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
298
Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieOnbekend

Tijd10:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

PsyQ B.V., afdeling Kenniscentrum ADHD bij volwassenen is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz- instellingenLentis | MET ggz | Mondriaan | Parnassia Groep

Carel Reinierszkade 197
2593 HR
Den Haag
088-35 72040
Selecteer een bestand aub.