Opleidingen details DamhuisElshoutVerschure

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professionalisering medisch leiders (ID nummer: 332747)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2369-11-2018 t/m 8-11-2019

Effectief medisch leiderschap staat in veel (STZ)-ziekenhuizen hoog op de agenda. Van medici wordt in allerlei formele functies en posities een bijdrage verwacht aan de besturing en organisatie van het ziekenhuis. Deze functies zijn erg waardevol, maar niet altijd gemakkelijk.  

Er kan sprake zijn van verschillende loyaliteiten en verantwoordelijkheden: als dokter, als 'maat' in de vakgroep, als medisch leider. De problematiek is soms inhoudelijk ingewikkeld en de procesmatige complexiteit kan groot zijn. Er moet immers worden samengewerkt met veel andere functionarissen en partijen in het ziekenhuis. Daarbij hebben de meeste medisch leiders beperkte tijd en ontberen zij uitvoerige managementervaring en -scholing.  

Professionalisering van medisch leiderschap is daarom van belang. Ruim twintig jaar ervaring met 'stafvoorzittersgroepen' leert dat professionaliseringsgroepen met collegae uit verschillende ziekenhuizen hieraan in sterke mate bijdragen. Op initiatief van de STZ starten wij daarom ook professionaliseringsgroepen voor andere 'medisch leiders' zoals medisch managers, Chief Medical Officers (CMO's), medisch leiders van zorgpaden, voorzitters van een kwaliteitsraad of 
-commissie, opleiders of als voorzitters van een vakgroep.

In deze professionaliseringsgroepen wordt kennis en ervaring uitgewisseld, casuïstiek besproken en reflecteren deelnemers op hun rol en leiderschap. De begeleider brengt relevante kennis en ervaring in en de deelnemers leren van ervaringen van collegae in andere ziekenhuizen. Dit alles in een veilige en vertrouwde leeromgeving. De professionaliseringsgroepen bieden daarmee een mooi vervolg en aanvulling op opleidingen zoals Imagine2 van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Leerdoelen
?    Inzicht krijgen in uw positie en rol als medisch leider.
?    Inzicht krijgen in welk leiderschap nodig is.
?    Inzicht krijgen in managerial en bestuurlijk denken en handelen.
?    Effectief leren communiceren en handelen vanuit uw rol als medisch leider.
?    Kennis en informatie opdoen over de beleidsmatige aspecten en processen.
?    Het uitbreiden van uw netwerk van collegae in een vergelijkbare positie.

Kenmerken van het programma
De werkvorm is een leeromgeving waarin casuïstiek met deelnemers methodisch wordt besproken met behulp van relevante theorie en concepten en praktijkervaring van de deelnemers. Dit maakt het leren met en van collega medisch leiders niet alleen resultaatgericht, maar ook leerzaam en leuk. Uw eigen praktijk staat centraal.

?    De leergroep bestaat uit zes of zeven medisch leiders uit verschillende ziekenhuizen.
?    De groep komt, gedurende een klein jaar, zes keer een dag bijeen.
?    Het programma is opgebouwd uit inleidingen, casuïstiekbespreking, uitwisselen van ervaringen, onderlinge reflectie, theoretische concepten en literatuursuggesties.
?    Deelnemers kunnen onderling ook concrete voorbeelden, regelingen, formats en dergelijke uitwisselen.
?    De invulling qua thematiek en vraagstellingen gebeurt in onderling overleg: maatwerk dus.
?    Het programma wordt begeleid door een ervaren organisatieadviseur die zowel de wereld van de medicus, als die van de (medisch) manager en bestuurder in het ziekenhuis goed kent.

Om u een idee te geven van thema’s die aan de orde kunnen komen:
?    Inzicht in de functie en rolinvulling van de medisch leider; hoe geef ik invulling aan mijn verantwoordelijkheid?
?    Hoe kan ik mijn effectiviteit bevorderen?
?    Hoe ga ik om met andere geledingen en organen in het ziekenhuis?
?    Hoe ga ik om met weerstanden en met de belangentegenstellingen die ik tegenkom?
?    Welke leiderschapsstijl kies ik? Wat zijn mijn leidende kernwaarden en principes? 
?    Waar ligt mijn kracht en waar liggen mijn valkuilen? 
?    Hoe ga ik als medisch leider om met conflicten?

Doelgroep
De professionaliseringsgroep is toegankelijk voor medisch leiders uit STZ- en niet-STZ-zieknehuizen. Dit zijn bijvoorbeeld medisch managers, medisch leiders van zorgpaden, voorzitters van (medische) commissies of raden, CMO's, opleiders, decanen en dergelijke. Voor staf- en MSB-voorzitters zijn er aparte professionaliseringsgroepen. 

(Meerdaagse) Nascholing
2495
Inclusief koffie/thee, lunch en leermiddelen.

Organisatieadviesbureau

Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
073-6124545
Selecteer een bestand aub.