Opleidingen details Forta Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) (ID nummer: 332689)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen257-6-2019 t/m 10-7-2020

Forta Opleidingen - Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur)
www.fortaopleidingen.nl

Algemeen:
Deze vervolgcursus schematherapie van totaal 25 contacturen is onderdeel van de vervolgopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt®

Ontwikkeling en opzet
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

In de vervolgcursus worden de basisprincipes van schematherapie als bekend verondersteld en ligt de focus op het verdiepen van kennis en vaardigheden. Er wordt onder meer aandacht besteed aan casusconceptualisatie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen, de therapeutische relatie, het werken met schema’s en schemamodi, omgaan met boosheid en therapieverstorend gedrag, limited reparenting en experiëntiële technieken. Ook de invloed van de eigen schema’s van de therapeut komt aan de orde.

Aan de hand van casuïstiek wordt veel praktisch geoefend met de verschillende technieken, zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Er wordt veel in subgroepen gewerkt, waarbij de docent gerichte feedback geeft. Werkvormen zijn onder andere demonstraties, rollenspellen, schriftelijke opdrachten en discussies.

Van cursisten wordt verwacht dat ze casuïstiek inbrengen, oefenen met interventies en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.


Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor de VGCT en het register Schematherapie. Als het voor u van belang is dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere beroepsvereniging dan kunt u contact opnemen met Forta Opleidingen: info@fortaopleidingen.nl.

Doelgroep
De cursisten die kunnen deelnemen aan de vervolgcursus Schematherapie voldoen aan de
volgende voorwaarden:

 • Een erkende 25-uurs basiscursus Schematherapie met goed gevolg afgerond
 • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
 • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheids- stoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.


Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen\
 • Opzet en fasering van de schematherapeutische behandeling
 • Herkennen en hanteren van verschillende schema’s en modi, schemamodework
 • Verbreding van vaardigheden in schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
 • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
 • Toepassing van schematherapie in groepen
 • Toepassen van schematherapeutische interventies bij verslaving
 • Schema’s en modi van de therapeut
 • Gezonde modi

Leerdoelen

 • Schema’s en schemamodi herkennen en de functie hiervan analyseren
 • De verschillende schemamodimodellen kunnen toepassen in de praktijk (cluster B en cluster C persoonlijkheidsproblematiek)
 • Interventies kunnen afstemmen op de schema’s en modi van de cliënt en de fase van behandeling
 • Experiëntiële technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schemamodi; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modidialoog, etc.
 • Cognitieve technieken kunnen toepassen bij disfunctionele schema’s en modi; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen, dialoog met gezonde kant, etc.
 • Gedragspatronen doorbreken bij disfunctionele schema’s en modi; gedragsexperimenten, imaginatie, rollenspel, huiswerk, etc.
 • De therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie)
 • Limit setting, grenzen kunnen stellen aan disfunctioneel en therapieverstorend gedrag (modi)
 • Kunnen omgaan met boosheid of ontbreken van boosheid
 • Versterken van de Gezonde volwassene en het blije kind
 • Kennis en vaardigheden in de toepassing van schematherapie in groepen
 • Kunnen herkennen van de functie van verslaving binnen schematherapie
 • Toepassen van schematherapeutische interventies bij verslaving
 • Eigen schema’s en modi kunnen herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie

Website

www.fortaopleidingen.nl

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
895
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
- Een erkende 25-uurs basiscursus Schematherapie met goed gevolg afgerond
- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of
in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding
daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
(NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk
de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
- Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd10:00 - 17:15
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVervolg Schema Rotterdam - Fieke Bosma

Tijd10:00 - 17:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany VervolgSchematherapie i-Psy Amsterdam

Tijd10:00 - 17:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVervolgcursus Schematherapie Incompany Amsterdam

Tijd10:00 - 17:15
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Schematherapie Vervolg

Tijd10:00 - 17:15
LocatieGiessenburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany Schematherapie Totaal Perspectief

Tijd10:00 - 17:15
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVervolg Schematherapie I-Psy Tilburg Incompany

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en we beschikken daar over een aantal trainingsruimtes. Het werkgebied van Forta Opleidingen is echter veel groter, want we organiseren opleidingen door heel het land.

Westblaak 94
3012 KM
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.