Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Toekomstbestendige fysiotherapie (ID nummer: 332554)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie9 

Omschrijving:
Het zorglandschap is in beweging en verandert. De toekomstige positionering van de fysiotherapie is nog verre van duidelijk. Dit heeft mede te maken met de zoektocht naar een heldere identiteit van de fysiotherapie zelf. Drs. John Bos en Peter Glashouwer MPt presenteren tijdens de scholing ‘Toekomstbestendige fysiotherapie’ een visie op de toekomstige eigenheid van fysiotherapie. Kijkend in de toekomst geven zij een antwoord op de vraag: ‘Wat is fysiotherapie?’

Vanuit de beroepsidentiteit bespreken zij een klinische redeneersystematiek voor fysiotherapeutisch handelen in de eerstelijns gezondheidszorg. Ook komen de consequenties voor een efficiënte fysiotherapeutische dossiervoering aan bod. Gezondheidsvaardigheden die binnen het domein van fysiotherapie relevant zijn, worden vanuit de huidige visie op gezondheid geconcretiseerd en vertaald naar aspecten van lichamelijkheid en bewegen. Aan gezondheidsvaardigheden ligt zelfbewustzijn ten grondslag, met lichamelijk bewustzijn als basis. Bewuste en onderbewuste reflectie op en analyse van het eigen (gevoelde) lichaam is sturend voor persoonlijk bewegen. Motivatie, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect vormen de sleutel tot het volhouden ervan of juist het veranderen van dat bewegen. Het ontstaan en voortbestaan van pijnlijk ongemak en vermoeidheid zijn te relateren aan verstoringen van het lichamelijke bewustzijn. Tijdens deze scholing komt ook het preventievraagstuk ter sprake: waar liggen de grenzen van fysiotherapie?

De aan deze scholing deelnemende fysiotherapeuten kunnen hun professionele handelen spiegelen aan uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut (2014), de KNGF-richtlijn ‘Fysiotherapeutische dossiervoering’ (2016) en aan beschrijvingen van de zorg van de toekomst. Bij de beschrijving van de zorg van de toekomst wordt uitgegaan van de rapporten ‘Naar nieuwe zorg en zorg beroepen: de contouren’ (Kaljouw en Van Vliet, 2015) en ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (Taskforce Rijksoverheid, 2018).

Na het volgen van deze scholing bent u als fysiotherapeut weer helemaal ‘toekomstbestendig’; u bent op de hoogte van belangwekkende veranderingen in de zorg en u weet wat in de toekomst van u als fysiotherapeut wordt verwacht en verlangd.

Leerdoel:
Deze dag heeft als doel conceptuele vorming. Daarnaast beschikt de deelnemer over een fysiotherapeutisch beroepsspecifiek klinisch redeneermodel zodat redeneerlijnen en deelconclusies kunnen worden uitgesproken en als verslag kunnen worden vastgelegd.

Bestand 
programma_1800745.pdf160 KB
Hoofdniveau
Overig
Tijd14:00 - 21:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenblended learning

Tijd14:00 - 21:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenblended learning scholing

Tijd14:00 - 21:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd18:00 - 21:15
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenblended learning scholing

Tijd14:00 - 21:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.