Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerproblemen; dyslexie en dyscalculie (ID nummer: 332534)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1911-10-2019 t/m 10-10-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 911-10-2019 t/m 10-10-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek911-10-2019 t/m 10-10-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1311-10-2019 t/m 10-10-2022
K&J/OG opleiding - overige taken111-10-2019 t/m 10-10-2022

Ouders en leerkrachten komen regelmatig bij orthopedagogen en psychologen met de vraag of er bij een kind of jongere sprake is van dyslexie of dyscalculie. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is gedegen kennis van deze leerstoornissen nodig. Niet alleen hoe de testbatterij er precies uit ziet maar ook wat mogelijke oorzaken, beschermende en belemmerende factoren zijn.  In deze handelingsgerichte cursus wordt u stap voor stap door het hele diagnostische proces geleid. Zo leert u hoe u leerproblemen kunt signaleren, een goede intake en dossieranalyse kunt doen en hoe u de lees-, reken- en spellingsproblemen goed in kaart brengt. U leert doelgericht te werken en goed afgestemde adviezen te geven. Omdat een goede behandeling van een leerprobleem meer is dan een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de oorzaak ervan, wordt in deze cursus ook aandacht besteed aan de psychosociale kant van het hebben van een leerprobleem. Kinderen met leerproblemen zijn vaak minder gemotiveerd om te leren en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld of faalangst. In de cursus leert u wat u aan deze bijkomende problemen kunt doen. Tot slot is er aandacht voor de huidige stand van zaken rondom de verplichte taal- en rekentoets in het vo en mbo en regelgeving rondom dyslexie en dyscalculie zoals bij het afnemen van toetsen. De cursus verbindt wetenschappelijke kennis aan een praktische vertaling zodat u zo snel mogelijk met de opgedane kennis aan de slag kunt gaan.

Algemene leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

* is de cursist op de hoogte van de stand van zaken omtrent diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie

* is de cursist op de hoogte hoe je goede instructie kan geven aan kinderen/jongeren met leerproblemen.

* kan de cursist adviezen geven aan leerkrachten, docenten of intern begeleiders over het geven van goede instructies aan kinderen/jongeren met leerproblemen

* weet de cursist wat effectieve feedback is voor kinderen met leerproblemen.

* is de cursist in staat om motivatieproblemen en faalangst te signaleren en hierover praktische adviezen te geven aan kind, ouders en leerkracht

 

Leerdoelen mbt lees- en spellingsproblemen en dyslexie

Aan het eind van de cursus:

* weet de cursist hoe de lees- en spellingontwikkeling verloopt bij kinderen van 6-12 jaar.

* weet de cursist welke vaardigheden belangrijk zijn in de leesontwikkeling.

* weet de cursist hoe problemen in de leesontwikkeling te signaleren zijn.

* weet de cursist hoe een dyslexieonderzoek eruit ziet.

* weet de cursist wat effectief bevonden en juist niet effectief bevonden methoden zijn voor behandeling van dyslexie

 

Leerdoelen mbt rekenproblemen en dyscalculie

Aan het eind van de cursus:

* weet de cursist hoe de rekenontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 14 verloopt

* is de cursist op de hoogte van effectieve manieren om rekenkennis op te bouwen

* kan de cursist een rekenonderzoek afnemen

* heeft de cursist kennis van de theoretische achtergronden van rekenproblemen en dyscalculie

* kan de cursist dyscalculie en andere rekenproblemen signaleren

* kan de cursist een handelingsgericht intakegesprek voeren met leerkrachten en ouders van kinderen met rekenproblemen

* weet de cursist hoe diagnostiek van dyscalculie verloopt

* kan de cursist ouders en leerkrachten passende adviezen geven bij dyscalculie en andere rekenproblemen

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
11
15
ja
575
19
toetsing en evaluatie
Deze cursus is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen, die in de schoolpraktijk, de jeugdzorg, GGZ, of een andere setting te maken hebben met, of interesse hebben in leerproblemen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een kind of jongere zelf, zijn of haar ouders en de school.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
Locatie

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieZoetermeer (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.