Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde (ID nummer: 332419)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 38 

In het kader van professionalisering van docenten is er een nieuwe, unieke cursus ontwikkeld. De cursus sluit goed aan bij het moderne onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt. Zij zijn tegenwoordig ook procesbegeleider, coach, docent en examinator op competenties zoals communicatie, samenwerken en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches en overige docenten lijnonderwijs bij de Bachelor Geneeskunde. De cursus is tot stand gekomen in nauw overleg met medisch specialisten die ervaring hebben met nieuwe onderwijsvormen, waardoor heel concreet is ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost een dag om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches van het LUMC gratis.

Het aanbod van de onderwerpen is groot en een deelnemer kan er ongeveer helft van de activiteiten volgen. Zo kan de deelnemer de inhoud van de cursus aan zijn behoeftes aanpassen. De cursus wordt twee keer per jaar gegeven zodat het ook mogelijk is om binnen een alle onderwerpen te volgen. De accreditatie is aangevraagd.

 

Inhoud cursus

Tijdens deze training wordt inhoudelijk ingegaan op de CANMED competenties en word gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie Docentcoach en docent lijnonderwijs: coach, trainer, organisator en beoordelaar.

Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden, en bij de vraag hoe handelen bij geval van studenten met problemen.

 

Thema's

Integratie lijnonderwijs met blokken, samenwerken, maatschappelijk handelen, professioneel gedrag, Calgary Cambridge model consultvoering, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, persoonlijk ontwikkelingsplan, motiverende gesprekken, beoordeling en toetsing van competenties, generation cross-talk, probleemstudenten, coach-matrix van Kouwenhoven

 

Leerdoelen

Onderstaande items worden bij aanvang van de training bekend verondersteld:

Vraagverheldering met SCEGS, hulpvraag, wensen en verwachtingen

Speciële anamnese met 7 dimensies en relevantie tractus vragen

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Programma 2018-2019.docx15 KB
0
Deelname kosteloos voor LUMC docentcoaches
LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Coach de coach dag 1420-09-201908:45 - 14:30
Coach de coach dag 2417-01-202009:00 - 14:00

LocatieLeiden (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Coach de coach dag 1417-09-201812:30 - 17:00
Coach de coach dag 2414-01-201912:30 - 17:00

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.