Opleidingen details Parnassia Groep

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 (ID nummer: 332404)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen116-11-2019 t/m 5-11-2022

Na afloop van de cursus is elke deelnemer in staat een eetstoornis in kaart te brengen volgens het transdiagnostisch model en een (licht tot matige) eetstoornis te behandelen met CBT-E.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 terugvalpreventie
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
10
16
ja
0
11
toetsing en evaluatie
CRKBO
- Werkzaam bij een GGZ-instelling
• Deelnemers aan de cursus CBT-E dienen vooraf¬gaand aan de cursusdag het boek van Fairburn, getiteld ‘Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders, mei 2008, ISBN 1593857098, 324 pagina’s, € 49,86, bestudeerd te hebben.
• Bij de start van de cursus zal een entree¬toets afgenomen worden met als doel om vast betrokken en ingelezen te raken bij het onderwerp en goed voorbereid aan de cursus deel te nemen, zodat meer tijd beschikbaar is voor interactief onderwijs en oefenen van interventies.
• Voorbereiden van een (niet al te ingewikkelde) casus van een eetstoornis patiënt tbv rollenspelen. Opzet maken van transdiagnostische formulering.
• Tenslotte is er een evaluatie. Deelnemers die aan alle vereisten heb¬ben voldaan ontvangen een certificaat.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Stichting Parnassia Groep

Parnassia Academie Kiwistraat 43
2552 DH
Den Haag
088-3577582
Selecteer een bestand aub.