Opleidingen details Medical Checks for Children

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijscholing tropische kindergeneeskunde Medical Checks for children (ID nummer: 332386)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 239-9-2018 t/m 8-9-2019

Medical Checks for Children is een humanitaire stichting, die sinds 2006 wereldwijd basisgezondheidszorg biedt aan kwetsbare kinderen in low income landen. De vrijwilligers van MCC helpen samen met locale organisaties de weerbaarheid van kwetsbare kinderen te vergroten, vooral op de allermoeilijkste plekken zoals afgelegen plattelands gebieden ofstedelijke krottenwijken. MCC geeft hierbij bijzondere aandacht aan het werken met jonge kinderen onder de leeftijd van 12 jaar, omdat zij, uitgerust met de juiste basiszorg en gewaarborgde toegankelijkheid, de grootste gezondheidswinst laten zien. Vorig jaar werkte MCC in 9 landen en bereikte 12000 kinderen wereldwijd.

Publieke gezondheidszorg voor kinderen wereldwijd  is een actueel thema, dat om een contextgebonden benadering vraagt. Daarbij leert de ervaring dat humanitaire en ontwikkelingshulp georiënteerde organisaties met medische vrijwilligers hun werkwijze toenemend aanscherpen  met de focus op minder externe afhankelijkheid in hulp, maar zich richten op versterking van locale krachtbronnen middels kennistransfer en capaciteitsbuilding. De Nederlandse stichting MCC biedt ruimte voor zorgprofessionals om gedurende korte medische missies deze steun en aanjagersrol te vervullen en hun efficiënte werkwijze van het medische carrousel binnen 3 tot 5 jaar over te dragen aan de locale organisaties.

Dat ondervoeding, bloedarmoede, parasitaire,huid- en luchtweginfecties infecties, naast malaria en HIV  de grootste gezondheidsrisico s voor kwetsbare kinderen in armoede vormen is bekend en invoelbaar. Maar wat kan uw eigen bijdrage zijn qua gezondheidsvoorlichting en medisch handelen op een korte  medische missie? Waar liggen de beslismomenten voor doelmatige behandelingen en zinvolle verwijzingen? Naarmate de financiële middelen beperkter zijn en andere belemmerende factoren aanwezig zijn  wordt het moeilijker om te bepalen waar je als arts op in zet. Hoe werk je samen in en hecht team en binnen de medische richtlijnen van het medisch handboek? Wat zijn je eigen leerdoelen gedurende de medische missie?

Na deze scholing is uw kennis over de pijlers van basisgezondheidszorg aan kwetsbare kinderen  in low income landen up to date, en hebt u ook uw eigen bijdrage binnen het domein van Public Child  Health kunnen nuanceren èn aanscherpen. De specifieke aandachtspunten en meest voorkomende ziektebeelden  binnen de tropische kindergeneeskunde zoals diverse vormen van ondervoeding, bloedarmoede, parasitaire en scala aan infectieziekten, maar ook cultuur sensitive gezondheidsvoorlichting komen aan bod. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om als vrijwilliger in een samengesteld internationaal team actief deel te nemen, screening en behandelprogramma’s te beoordelen en zelfstandig uit te voeren.

De primaire doelstelling is het voorzien van (huis)artsen,jeugdartsen,kinderartsen en andere specialisten van voldoende inzicht en praktijkkennis van opzet, werkwijze en uitvoering van een korte medische missie in low income landen, screening en behandelprogramma’s  te beoordelen en uit te kunnen voeren.

Subdoelen:

  • Kennis van Public Child Health in low- income landen  in het algemeen
  • Kennis van tropische kindergeneeskunde (meest voorkomende ziektebeelden)
  • Werkwijze en praktische training van het medische carrousel als basis van screening en behandelprogramma’s
  • Kennis van de diverse aspecten(visie,missie,organisatie,logistiek,internationale samenwerking en financiën ) van een kleinschalige medische vrijwilligersorganisatie  
Workshop
0
het zijn allemaal artsen die vrijwillig meegaan op missie en zodoende ook vrijwillig deze scholingsmiddag bijwonen. Zij betalen hun eigen ticket en enkele andere kosten daar ter plaatse en krijgen er geen vergoeding voor.
Tijd12:00 - 17:00
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Tijd15:00 - 18:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Missie
De missie van Medical Checks for Children is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden. Door minimaal 5 achtereenvolgende jaren naar een missiegebied te gaan kunnen wij een generatie kinderen helpen gezond op te groeien. Door hierbij binnen deze termijn de lokale organisatie(s) te betrekken bij onze werkzaamheden hopen wij dat deze ook na ons vertrek in staat zijn de controles voort te zetten.

Door haar activiteiten wil geeft MCC kansarme kinderen in de derde wereld een nieuwe kans op gezondheid. Als wereldwijd goede gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is zal MCC overbodig zijn geworden.

MCC heeft geen winstoogmerk.

Visie
MCC verricht haar werkzaamheden vanuit de visie dat ieder kind, naast het recht op leven, liefde en vrijheid, recht heeft op basisgezondheidszorg volgens Europese maatstaven (Verdrag inzake de rechten van het kind, Algemene Vergadering Verenigde Naties, 20 november 1989).

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, afkomst, geaardheid en lichamelijke dan wel geestelijke gesteldheid.
Bezuidenhoutseweg 65-60
2594AC
Den Haag
Bezuidenhoutseweg 65-60
2594AC
Den Haag
0610961546
Selecteer een bestand aub.