Opleidingen details Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Klinische Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Eye Movement Dual Task [EMDT] (ID nummer: 332244)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog528-9-2018 t/m 27-9-2019

Suïcide is een groot maatschappelijk en gezondheidsprobleem dat rond de 3-9% van de wereldpopulatie raakt. Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten met een unipolaire of bipolaire depressieve stoornis last hebben van repetitieve, oncontroleerbare, en indringende suïcidale beelden en gedachten (zogenaamde suïcidale intrusies). Deze flashforwards gaan vaak over de toekomstige eigen zelfdoding of over de gevolgen ervan. Er wordt gesuggereerd dat het optreden van deze beelden suïcidaal gedrag voorspelt en deze beelden daarom een essentieel aanknopingspunt voor suïcidepreventie zijn. Een groot aantal experimentele studies heeft aangetoond dat de frequentie, negatieve emoties, of beiden, van flashbacks en flashforwards blijvend afnemen wanneer de participant tijdens het ophalen van deze beelden een duale taak uitvoert die het werkgeheugen belast. Wij verwachten dat het toepassen van oogbewegingen tijdens het ophalen van suïcidale beelden en gedachten de frequentie van deze beelden zal verminderen en daarmee de overgang van het denken aan suïcide naar suïcidaal gedrag zal voorkomen.

De training Eye Movement Dual Task is bestemd voor psychologen (in opleiding), psychotherapeuten (in opleiding), klinisch psychologen (in opleiding), en psychiaters (in opleiding) die in kader van het Simagery onderzoek suïcidale intrusies zullen behandelen door middel van deze additionele behandeling. De instructies in het EMDT onderzoeksprotocol zijn gebaseerd op de EMDR procedure zoals beschreven in het EMDR Standaardprotocol (Ten Broeke & de Jongh, 2012; Ten Broeke & de Jongh, 2016). Tevens is het EMDT onderzoeksprotocol met behulp van patiënten, behandelaren, en experts op het gebied van EMDR en suïcidaliteit samengesteld. In de training worden de volgende leerdoelen nagestreefd wat betreft kennis:

  • Inhoudelijke kennis verwerven met betrekking tot het behandelen van suïcidaliteit
  • Inhoudelijke kennis verwerven met betrekking tot het behandelen van suïcidale intrusies.
  • Kennis hebben van de theoretische achtergrond en potentiele effectiviteit van duale taken met betrekking tot suïcidale intrusies
  • Kennis hebben en het uitvoeren van het EMDT onderzoeksprotocol.

Het uiteindelijke doel is dat de cursist aan het einde van de training in staat is om de additionele Eye Movement Dual Task (EMDT) in kader van het Simagery onderzoek onder supervisie naar behoren uit te kunnen voeren.

De volgende personen zijn betrokken bij de training:

  • Prof. dr. Ad Kerkhof
  • Dr. Marit Sijbrandij
  • Prof. dr. Marcus Huibers
  • Ms. Jaël van Bentum
Academici werkzaam op het gebied van (klinische) psychologie
 Verdiepend
1
6
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Volwassenen
Ouderen
Tijd13:00 - 16:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 15:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd11:00 - 15:00
LocatieOss (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 15:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDatum kan veranderen (op basis van beschikbaarheid therapeuten)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieOss (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDatum kan veranderen (op basis van beschikbaarheid therapeuten)

Tijd11:00 - 15:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDatum kan veranderen (op basis van beschikbaarheid therapeuten)

Tijd10:00 - 15:00
LocatieVenlo (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 18:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De afdeling is gericht op uitvoering van onderzoek en onderwijs in de klinische psychologie in brede zin, van genetische aanleg tot behandeling en zorg. Dit onderzoek en onderwijs is direct of indirect gericht op het ontstaan en de diagnostiek van psychische problemen en het behandelen en voorkomen daarvan. Samenwerking met instellingen die de zorg leveren aan mensen met psychische of ontwikkelingsproblemen is daarbij van centraal belang.
Deze oriëntatie op psychische problemen zien we vooral vanuit de optiek van de levensloop en het veranderende brein, waarbij we ons richten op alle leeftijdsgroepen vanaf de conceptie tot de hoge ouderdom. Ons onderzoek is direct of indirect altijd gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen. Ons onderwijs is gericht op het opleiden van psychologen die in de zorg aan het werk gaan of die verdergaan in onderzoek naar psychische problemen vanuit een levensloopperspectief.

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Afdeling Klinische Psychologie Van der Boechorststraat 1
1081 BT
Amsterdam
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Afdeling Klinische Psychologie De Boelelaan 1085
1081 HV
Amsterdam
0205986705
Selecteer een bestand aub.