Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie (ID nummer: 332221)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie12 

Voorkennis, voorwaarden, ingangsniveau
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen dient u te voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:
• U heeft de opleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ afgerond;
• U heeft de module ‘Medische oncologie en fysiotherapie’ van Avans+ afgerond;
• U heeft de ‘Herstel en Balans’ scholing (van het IKNL) gevolgd;
• U heeft een basisscholing over oncologie en fysiotherapie* gevolgd én een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie**.

* Voorbeelden van een basisscholing over oncologie en fysiotherapie: de NPi-cursus ‘Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’; de cursus ‘Oncologische revalidatie’ van het IKNL; de masteropleiding ‘Oncologiefysiotherapie’ (MOPT) van Avans+ (minimaal de Masterclass ‘Medische oncologie en fysiotherapie’).

** Voorbeelden van een scholing over de Standaard Beweeginterventie Oncologie: de moduul ‘Oncologie’ van de beweegprogramma’s van het NPi of van de Hogeschool Leiden.
Beschrijving

Deze scholing sluit aan op de NPi-cursussen Oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden en Beweegprogramma’s (deel 2): moduul 'Oncologie'.

Tijdens de cursus staat het verkrijgen van competenties ten aanzien van de fysiotherapeutische begeleiding van oncologische cliënten tijdens de medische behandeling centraal. De cursus richt zich specifiek op het ontwikkelen van competenties ten aanzien van het klinisch redeneerproces, waarbij juiste interpretatie van de continu veranderende gezondheidstoestand van de cliënt leidt tot adequate aanpassingen van het trainingsprogramma.

Toetsing
Na het volgen van deze cursus bestaat de mogelijkheid tot het maken van een toets. Het voldoende afronden van de toets geeft, naast extra accreditatiepunten, recht op vermelding op de zorgzoeker van Onconet.

Onconet
Onconet was een netwerk van fysiotherapeuten uit de IKNL-Amsterdam regio die zich gespecialiseerd hebben in het uitvoeren van een begeleid trainingsprogramma voor patiënten tijdens de medische behandeling. Onconet is nu een landelijke zorgzoeker voor patiënten die zowel tijdens als na de in opzet curatieve behandeling fysiotherapeutische ondersteuning behoeven bij het handhaven of verbeteren van hun fysieke fitheid. Voor blijvende vermelding op de zorgzoeker zullen fysiotherapeuten moeten participeren in de jaarlijkse bijscholing en de daarbij behorende toets.


Leerdoel:
Na deze cursus is de deelnemer in staat de oncologische cliënt tijdens de primaire, in opzet curatieve, behandeling adequaat te begeleiden in het behouden van zijn of haar fysieke fitheid. Onder behandeling wordt hier neo-adjuvante en/of adjuvante chemotherapie, eventueel gecombineerd met radiotherapie en/of hormoontherapie en/of targeted therapy verstaan.

Bestand 
programma_1804351.pdf124 KB
Hoofdniveau
Oncologie
Tijd09:30 - 12:30
LocatieBlaricum (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 12:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.