Opleidingen details Nederlands Paramedisch instituut

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Elleboogklachten: a state of the art (ID nummer: 332208)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie20 

Fysiotherapeuten worden geregeld geconsulteerd door mensen met klachten over de elleboog. Een vraag die hierbij door fysiotherapeuten gesteld wordt, is of er verbanden zijn met de cervicale en thoracale wervelkolom, de schouder en de onderarm/pols. Om dergelijke verbanden te kunnen interpreteren is kennis nodig van patronen van symptomen en klachten, gerubriceerd naar te onderscheiden aandoeningen en syndromen.

Het gebruik van geavanceerde beeldvormende medische onderzoekstechnieken heeft de laatste jaren nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot de (functionele) anatomie, de orthopedie en de chirurgie. In het boek 'The Elbow. The treatment of basic elbow pathology' (Eygendaal, 2009) worden de meest voorkomende aandoeningen en syndromen van de elleboog beschreven, alsmede diverse medische en paramedische behandelmogelijkheden. Dit boek vormt aanbevolen literatuur voor deze cursus.

Tijdens deze cursus worden nieuwe gezichtspunten met betrekking tot de functionele anatomie en pathologie van de elleboog gepresenteerd alsmede patronen van klinische manifestaties van aandoeningen en syndromen die voor fysiotherapeuten van belang zijn. Ook worden verschillende post-operatieve beelden belicht en de mogelijke fysiotherapeutische interventies daarbij. Klinisch redeneren aan de hand van de geëigende fysiotherapeutische fundamentele uitgangspunten wordt geoefend. Er zal ruime aandacht zijn voor het formuleren en beredeneren van therapeutische uitgangspunten voor de begeleiding en behandeling. Aan de hand van patiëntprofielen worden diagnostische en therapeutische processen verwoord en bediscussieerd.

Leerdoelen:
Na de cursus kent de deelnemer de voor de fysiotherapie relevante patronen en klachtenbeelden waarin het disfunctioneren van de elleboog een rol speelt. De deelnemer beschikt over kennis uit de beschrijvende en functionele anatomie, kinesiologie, pathofysiologie en pathomorfologie en kan diagnostische en therapeutische gedachtegangen verwoorden, toetsen en bediscussiëren.

Bestand 
programma_1800791.pdf212 KB
Hoofdniveau
Musculo Skeletaal bovenste extremiteiten
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Het NPi is het Landelijk Kenniscentrum voor Paramedische Zorg.

De missie van het NPi luidt: het (verder) professionaliseren van fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals in de gezondheidszorg.
Vanwege deze primaire focus is als slogan van het NPi gekozen: 'Kennis in beweging'.

Het NPi wil het vooraanstaande kenniscentrum zijn; dat wil zeggen het kenniscentrum waar fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en andere (paramedische) professionals als eerste aan denken als het gaat om deskundigheidsbevordering, informatievoorziening, praktijkgericht onderzoek en innovaties.
Optimale service aan de paramedicus staat hierbij centraal.

Berkenweg 7
3818 LA
Amersfoort
Postbus 1161
3800 BD
Amersfoort
033 421 61 00
Selecteer een bestand aub.