Opleidingen details Universiteit Maastricht/Onderwijsontwikkeling en -research

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Facultaire mentortraining Universiteit Maastricht/FHML (ID nummer: 332153)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 397-11-2018 t/m 6-11-2019

FACULTAIRE MENTORTRAINING FHML

Doelgroep
De training is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van de FHML met een (toekomstige) onderwijsrol als mentor. Deze training is een van de twee trainingen die voorwaardelijk toegang biedt tot het traject van de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO). 

Doelstellingen
Het doel van de mentortraining is het verduidelijken van de taakopvatting van de mentor en het trainen van ‘mentorvaardigheden’.  De training zal zich richten op competenties, en handvatten bieden voor vaardigheden die (nieuwe) mentoren binnen FHML nodig hebben om studenten te begeleiden. De training zal zich niet richten op opleidingsinhoudelijke zaken als (de werking van) E-pass, het beoordelen van verslagen en andere producten en het programma van de opleiding waar de mentor studenten zal begeleiden. Dit zijn zaken die besproken kunnen worden binnen de bijeenkomsten met de opleiding-specifieke mentorcoördinatoren.

Aan het eind van de training is de mentor:
bekend met zijn / haar rol binnen het opleidingsprogramma;
bekend met karakteristieken van succesvolle mentoren;
in staat om een goede relatie aan te gaan met de mentorstudent;
bekend met de rol van het student portfolio;
in staat om zijn /haar mentorstudent te helpen kritisch en diepgaand te reflecteren (STARRT) op het eigen handelen en het resultaat daarvan en dit gedrag te stimuleren;
bekwaam in het begeleiden van studenten wanneer zij concrete leerdoelen (SMART) opstellen;
in staat om te reflecteren op het eigen functioneren als mentor.

Inhoud
Mentoren gaan in groepsverband actief in discussie over de rol van de tutor, de rol van de student en de relatie tussen beiden. Deze discussies worden gestimuleerd met videofragmenten van student interviews en opnames van zogenaamde ‘critical incidents’. Mentoren vragen ook feedback op hun eigen functioneren en bespreken (geanonimiseerd) vraagstukken uit hun dagelijkse praktijk met mede-cursisten.

Opzet
De training zal in 3 dagdelen aangeboden worden, waarvan de eerste sessie tussen juli en september plaatsvindt, vóórdat de mentor de eerste bijeenkomst met zijn of haar studenten heeft. Het tweede deel is gedurende het opvolgende jaar. De derde sessie vindt, afhankelijk van de studie waarbinnen de mentor ‘mentort’, plaats aan het eind van het desbetreffende jaar (Gezondheidswetenschappen) of halverwege jaar twee (Geneeskunde, International track of medicine en Biomedical Sciences).

Duur: 3 dagdelen van 3 uur elk, plus voorbereidingstijd voor elke sessie.

Deelnameverplichting:  Deze workshop is verplicht voor alle nieuwe mentoren die een mentorrol aannemen.

Vereiste vooropleiding:  ‘Introductional course in principles of PBL’.

 

Workshop
0
Deze training wordt gefinancieerd door het Onderwijsinstituut van de Faculteit Health, Medicine en Life Science en is gratis voor medewerkers van de Faculteit van de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
Tijd9:00 - 12:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 12:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

De taakgroep Docentprofessionalisering is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en coördinatie van activiteiten ten behoeve van de onderwijskundig/didactische professionalisering van medewerkers. Hierbij werkt de taakgroep samen met andere taakgroepen en participeert in landelijk overleg over docentprofessionalisering. De voorzitter van de taakgroep Docentprofessionalisering is Willem de Grave.
 

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
Postbus 616
6200 MD
Maastricht
043-3885751
Selecteer een bestand aub.