Opleidingen details Hogeschool Rotterdam IVG Master ANP

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training Praktijkopleiders VIOS & Leermeester MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 (ID nummer: 332067)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 369-10-2018 t/m 8-10-2019

Doel

Doelstelling: Praktijkopleiders & Medisch leermeesters in hun rol als opleider handvatten aanreiken om binnen de werkomgeving leersituaties te creëren voor Verpleegkundigen in opleiding tot Specialist (VIOS) en de VIOS te beoordelen op praktijkgerichte activiteiten.

Specifieker kunnen leermeesters na de training:

  • Aangeven wat de kenmerken zijn van een goede begeleider.
  • Het leerproces van de VIOS structureren in verschillende stappen;
  • Kennis nemen van leerdoelen, instrueren, demonstreren en of/oefensituaties creëren, observeren, feedback geven, aanzetten tot reflectie en beoordelen.
  • Aan de hand van leerdoelen of een competentie uit het opleidingsplan een leersituatie inrichten waarin de activiteiten van de VIOS en begeleider aangegeven worden en de competentie van de VIOS kan worden beoordeeld.
  • Het handelen van de VIOS systematisch observeren.
  • Op een constructieve manier feedback geven.
  • Een feedback- of voortgangsgesprek houden.
  • Aangeven hoe een beoordeling van een VIOS tot stand komt en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
LMT Draaiboek 2018.docx49 KB
0
Geen kosten verbonden aan cursus voor Praktijkopleiders & Leermeesters van de met de HR samenwerkende instellingen.
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Training Praktijkopleiders VIOS en Leermeesters deel 1a305-02-201913:00 - 16:00
Training Praktijkopleiders VIOS en Leermeesters deel 1b312-02-201918:00 - 21:00

LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3Tijd
Training Praktijkopleiders VIOS en Leermeesters deel 1a313:00 - 16:00
Training Praktijkopleiders VIOS en Leermeesters deel 1b318:00 - 21:00

Master Opleiding Advanced Nursing Practice is een van de Master opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en valt onder het cluster Instituut voor Gezondheidszorg. Dit instituut biedt (o.a.) naast bachelors in de verpleegkunde, Bachelor Medisch Hulpverlener, fysiotherapie, ergotherapie enz. ook Master opleidingen aan: Master Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialisten), Masteropleiding Physician Assistant (MPA), Klinische Verloskunde, Sport en- Kinderfysiotherapie. Daarnaast zijn er nog een aantal Masteropleidingen in ontwikkeling.

Alle Masters zijn geaccrediteerd door het NVAO. 

Rochussenstraat 198
3015 EK
Rotterdam
Postbus 25035
3001 HA
Rotterdam
010-7945671
Selecteer een bestand aub.