Opleidingen details Stichting Nagy Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen (ID nummer: 332011)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus6031-1-2019 t/m 30-1-2022

Beroepsopleiding contextuele basis opleiding 'Grondbeginselen'.

Stichting Nagy academie staat voor het doorgeven van de contextuele benadering aan de toekomstige generatie.

 “Zo kijken volwassenen terug naar een vormend verleden, terwijl het nageslacht in een vormend heden leeft en tegenover een vormende toekomst staat.” Citaat I.B. Nagy Tussen geven en nemen.

Het fundament van de volledige opleiding wordt gelegd in deze 2-jarige contextuele basisopleiding “Grondbeginselen”. De opleiding rust op drie pijlers: theorie, praktijk en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student.

 

Theorie

De basiswerken van prof. Nagy worden zorgvuldig bestudeerd en men maakt kennis met de filosofische grondslagen van de contextuele benadering.

De studenten brengen casuïstiek in vanuit hun werksetting en van daaruit wordt de koppeling naar de literatuur gemaakt.

Op iedere lesdag worden op die wijze relationeel ethische interventies en vaardigheden geoefend en komen daaraan gekoppeld diverse thema’s aan bod, zoals:

Partnerschap, ouderschap, echtscheiding, broers-zussen relaties, nieuw samengestelde gezinnen, enz.

Praktijk

Gedurende de opleiding staat de visie en grondhouding van de relationele ethiek steeds centraal.

Prof. Nagy hanteert in zijn werken met mensen vanuit zijn relationeel ethische benadering de volgende begrippen als leidraad:

Rechtvaardigheid, meer-generatie perspectief, de balans van geven en ontvangen, loyaliteit, rkenning van hetgeen gegeven is en voor wat dit geven gekost heeft, erkenning van de schade aangebracht in de menselijke orde, betrouwbaarheid,  het gevende kind,  parentificatie, destructief-en constructief gerechtigde aanspraken en erfgoed enz. enz.

Al deze en ook de andere concepten worden vanuit de relationeel ethische dimensie in de theoretisch technische vorming uitvoering behandeld.

Het leren van het vakmanschap gebeurt door gerichte oefening met relationeel ethische interventies tijdens de lessen en in de eigen praktijk. De aandacht zal daarbij altijd gericht zijn op de grondhouding van meerzijdig gerichte partijdigheid en het kunnen helpen van de cliënt bij het aangaan van het proces van billijke wederzijdse belangenbehartiging in de eigen context.

Persoonlijk proces

Om naast theoretische kennisverwerving en praktische vaardigheidsontwikkeling tot vakmanschap in dit specifieke domein van hulpverlening en therapie te groeien is voortdurende zelfreflectie een absoluut vereiste.

Het presenteren in de lesgroep van het genogram van ieders eigen gezin van herkomst is daarom een belangrijk onderdeel van het leertraject in de opleiding. De docent reikt daarbij passende relationeel ethische mogelijkheden tot actie in de context van de studenten aan.

Leerdoelen: Dat elke student aan het eind van de eerste 2 jaar:

 • De grondhouding van de contextuele benadering heeft eigen gemaakt en vandaaruit kan handelen.
 • De 4 dimensies van de relationele werkelijkheid kan herkennen, onderscheiden en benutten.
 • De concepten van de contextuele benadering kan integreren in zijn werkcontext en in zijn eigen relaties.
 • Een contextuele analyse kan maken in zijn werkpraktijk en dit kan omzetten naar een contextueel hulpverleningsplan in het hulpverleningsproces.
 • Kan reflecteren op zijn eigen interventies en de effecten daarvan in het proces van de cliënt en zijn context.
 • Reflecteren op de eigen balans van geven en nemen in relaties.
 • Uitdieping van hulpverlenings gerelateerde thema's.
 • Integreren van de theorie in de praktijk van het werken.
 • De meerzijdig gerichte partijdigheid kan hanteren in de hulpverlening.

 

Doelgroep

Hulpverleners zowel in het gedwongen als het vrijwillige kader, systeemtherapeuten, jeugdwerkers, psychologen, pedagogen, agogen, psychiaters, gezinsvoogden, verpleegkundigen, SPVers, GGZ medewerkersen therapeuten, ZZPers met een hulpverleners praktijk, pastoraal werker, geestelijk verzorgers, justitiewerkers in de jeugddetentie en de volwassen detentie, leerlingbegeleiders, creatief therapeuten en gezinshuisouders en aanverwante menswetenschappelijke  beroepen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register Sociaal AgogenRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Overig
 Verdiepend
8
12
ja
€ 300,00
384
Geen toetsing, wel evaluatie
Vooropleiding HBO of universitair.in de menswetenschappen.
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBeroepsopleiding Contextuele basisopleiding ’Grondbeginselen’.

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De stichting bevordert de verspreiding van het contextuele gedachtegoed, door middel van opleidingen,trainingen en workshops.
Het stichtingsbestuur bestaat uit 2 bestuurders.
Het uitvoerende werk wordt door freelancers gedaan.
Wij verzorgen opleidingen, workshops en trainingen rondom de CONTEXTUELE BENADERING.

De freelancers/docenten zijn allen universitair of HBO+ niveau geschoold en contextueel erkend door diverse beroepsverenigingen.Ze verzorgen opleidingen van 1 tot 4 jaar en workshops van 1 tot 6 dagen. Daarnaast in-company trainingen. Trainingen zijn gespreid over het hele land.

Toelating tot de opleiding: WO-richting menswetenschappen, HBO opleiding en de 2 jarige beroepsopleiding contextuele grondbeginselen.

Doelen:

 1. De contextuele benadering geïntergreerd kunnen toepassen in het werk.
 2. Familienetwerk kunnen inzetten.
 3. Het kunnen stellen van contextuele hypotheses en vandaaruit een behandelingsplan kunnen maken.
 4. Is in staat het dialogisch proces aan te gaan met het cliëntsysteem zodanig dat het helend is voor het cliëntsysteem en zijn context.

 

W.R. van Mulligen Johan Willem Frisolaan 13
2252 HA
Voorschoten
Adri Piecklaan 22
3739 LH
Hollandsche Rading
0637048348
Selecteer een bestand aub.