Opleidingen details Kienhorst & van den Bout

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitieve Gedragstherapie bij Gecompliceerde Rouw en Traumatische Rouw (ID nummer: 332010)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&G - klinische kennis2015-3-2019 t/m 14-3-2022
A&G - klinische vaardigheden3015-3-2019 t/m 14-3-2022

Binnen de gezondheidszorg bestaat een merkwaardige dubbele houding jegens rouw ofwel verliesverwerking. Enerzijds is men van mening dat rouw een normaal aspect van het leven is en is men er dan ook beducht voor om rouw te pathologiseren/medicaliseren. Anderzijds is bekend dat rouw bij veel aanmeldingsklachten en stoornissen op de achtergrond aanwezig is, terwijl daarnaast gecompliceerde rouw en traumatische rouw ook nogal eens op de voorgrond staan. In deze cursus worden meerdere CGT-aanpakken bij gecompliceerde vormen van rouw aangeleerd.

Verlies van een dierbare is een ingrijpende (levens)gebeurtenis. Het leeuwendeel van degenen die dit overkomt komt dit verlies op eigen kracht te boven. Voor anderen (naar schatting zo’n 10%) geldt dat hun rouwproces gecompliceerd verloopt. Dat zo’n proces ingewikkeld verloopt c.q. stagneert, kan meerdere achtergronden hebben. De aard van de relatie die de nabestaande had met de overledene is uiteraard van belang: een kind of een ouder verliezen is iets anders dan het overlijden van een kennis. Andere determinanten zijn de onverwachtheid en het traumatiserende karakter van het overlijden (bijv. na suïcide of moord). Naast deze meer externe factoren kunnen er interne belemmeringen zijn. Zo kan het zijn dat nabestaanden het denken aan het overlijden en de gevolgen daarvan vermijden, omdat ze de gevoelens die dat te weeg brengt niet kunnen verdragen of bang zijn dan ‘gek’ te worden. Soms ook hebben nabestaanden het idee dat ze ‘moeten’ blijven rouwen, uit compassie met of vanwege een vermeende wens vanuit de overledene.  

In de literatuur worden dergelijke gecompliceerde vormen van verliesverwerking aangeduid met verschillende ‘stoornis’-achtige termen aangeduid, zoals pathologische rouw en ‘abnormal grief’. In de DSM-5 is gekozen voor de term ‘Persisterende Complexe Rouwstoornis’. In deze cursus wordt de meer neutrale term Gecompliceerde Rouw gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende vormen van gecompliceerde rouw: ontkende, chronische, uitgestelde, gesomatiseerde, niet-erkende en traumatische rouw. Onder deze laatste vorm wordt verstaan rouw die optreedt na een onverwacht verlies, waarbij de omstandigheden traumatiserend waren. Het gevolg daarvan is veelal dat het denken aan de overledene overschaduwd wordt door de flashbacks over het traumatische overlijden. Loodrecht op deze vormen van individuele vormen van gecompliceerde rouw staat nog de term ‘systeemgeblokkeerde’ rouw: soms wordt de individuele rouwproblematiek van ouders of kinderen in stand gehouden door problemen op het niveau van een systeem (gezin of familie).

In deze cursus worden voor elk van deze vormen van gecompliceerde rouw de diagnostische kenmerken en de geëigende CGT-interventies gepresenteerd en geoefend. Ook komen verwante behandelingstechnieken aan de orde, zoals therapeutische rituelen, ‘acceptance’-benaderingen en schrijfopdrachten. Voor al deze technieken geldt dat wezenlijke veranderingen immer worden bewerkstelligd door een samenspel van cognitieve, experiëntiële, verbeeldings- en gedragsmatige technieken. Therapie werkt pas echt als het een ‘corrective emotional experience’ wordt.

Naast theoretisch verdiepend, is de cursus is sterk praktijkgericht: mede aan de hand van door deelnemers ingebrachte rouw-casuïstiek wordt geoefend en feedback gegeven. Daarnaast zijn er mini-lectures en DVD’s.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers in staat worden geacht (= doel van de cursus) om cliënten met gecompliceerde en traumatische rouw te kunnen behandelen.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
8
14
ja
875,- Euro
25
toetsing en evaluatie
n.v.t.
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Sinds 25 jaar wordt door "Kienhorst & van den Bout" nationaal en internationaal post-academische cursussen, trainingen en workshops gegeven ten behoeve van psychiaters, psychotherapeuten en psychologen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
De belangrijke inhoudsgebieden zijn cognitieve psychotherapie, preventie van en omgaan met suïcidaal gedrag, en verlies- en traumaverwerking

De Hoek 10
9466 PD
Gasteren
+31592231206
Selecteer een bestand aub.