Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Echtscheidingstrauma: ouders motiveren voor behandeling (met EMDR) (ID nummer: 331922)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1319-6-2019 t/m 18-6-2022

In deze cursus wordt aan de hand van een stappenplan geoefend met de behandeling van scheidende of gescheiden ouders, die falen in de samenwerking. Het doel van het stappenplan is, in het belang van de kinderen, de cohesie binnen het gezin te versterken, waardoor de samenwerking tussen ouders verbetert, en gespleten loyaliteit en parentificatie bij de kinderen kan worden voorkomen of opgeheven. In de cursus wordt aan de hand van verschillende technieken geoefend met het aanboren van de intrinsieke motivatie van ouders voor behandeling. Vervolgens leren cursisten hoe zij met behulp van het genogram een taxatie kunnen maken en een passend behandelplan.

Leerdoelen na dag 1:

Kennis van de theorie over echtscheidingstrauma, de gevolgen voor kinderen, en de hierbij horende begrippen

Kennis valkuilen bij behandeling van gezinnen met echtscheidingstrauma

Beschikking over vaardigheden om ouders met echtscheidingstrauma te motiveren voor behandeling:

Aanboren van intrinsieke motivatie

Heretiketteren van negatief gedrag van de ouder als kenmerk van echtscheidingstrauma

Blijk geven van meervoudige partijdigheid

Probleemoplossend vermogen van ouders aanspreken

Kennis en oefening taxatietechnieken bij echtscheidingstrauma: genogram en vijfhypothesenkolommen.

 

Na dag 2 zijn de cursisten in staat om:

> een genogram te maken met een medecursist

> de vijf kolommen in te vullen.

>  om ouders te motiveren voor het maken van een genogram met 5 hypothesenkolommen

>  om een passend behandelplan te maken voor behandeling van echtscheidingstrauma

>  om behaalde resultaten samen met ouders te verzilveren

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 terugvalpreventie
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
16
ja
415
13
toetsing en evaluatie
CRKBO
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders die te maken hebben met complexe scheidingen. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie en EMDR is gewenst, maar niet vereist.
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Cogn.gth.werker bij-/nascholing
Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.