Opleidingen details VeiligheidNL

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Valpreventie voor professionals (ID nummer: 331864)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten61-11-2018 t/m 31-10-2019

Vallen is bij ouderen een enorm probleem met zeer vervelende gevolgen voor de ouderen zelf. Door het tijdig signaleren van een verhoogd valrisico en het geven van de juiste adviezen en instructie kan de kans op een val verminderd worden. Hier kan een zorgprofessional een belangrijke rol in spelen.Maar hoe ontstaat het verhoogde risico op een val? En welk advies kan je geven als zorgprofessional? In de basiscursus Valpreventie voor professionals leer je over het ontstaan van een verhoogd valrisico en krijgt je veel praktische tips over welk advies wanneer gegeven kan worden en met welke instructies. 

Doel Basiscursus Valpreventie voor professionals In de basiscursus Valpreventie voor professionals leert de deelnemer over de fysieke en functionele veranderingen bij het ouder worden: wat gebeurt er met de houding, het looppatroon, de spierkracht, de strategie voor het ontwijken van obstakels enz. Maar ook veranderingen in zintuigen en organen. En hoe leiden deze veranderingen tot een verhoogd valrisico? Naast achtergrondkennis ontvangt de deelnemer vooral veel praktische adviezen over hoe een verhoogd valrisico gesignaleerd kan worden. Per risicofactor worden de adviezen voor de ouderen behandeld. Daarnaast wordt er ook geoefend met het geven van instructie bij het opstaan na een val en de juiste manier van tillen. Tenslotte maakt de deelnemer kennis met het effectieve valpreventie aanbod en wordt de praktische samenwerking met andere disciplines behandeld.

Vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn o.a.:

  • Hoe groot is het valprobleem (lichamelijk, sociaal, financieel)?
  • Welke veranderingen in het lichaam veroorzaken het valrisico?
  • Wat kan de deelnemer als zorgprofessional tijdens zijn/haar dagelijkse werk doen om de kans op een val bij cliënten te voorkomen?
  • Hoe adviseert de deelnemer over het opstaan vanuit de grond?
  • Naar welk effectief aanbod kan de deelnemer doorverwijzen en met wie kan hij/zij lokaal het beste samenwerken?

Doelgroep Deze training is ontwikkeld voor zorgverleners die werken met ouderen, aan de slag willen met valpreventie en die nog meer kennis willen over het ouder worden, maar valrisico´s en handvatten voor valpreventie adviezen missen. Deelnemers die eerder deelnamen aan deze training zijn: thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, individuele begeleiders en paramedici zonder specialisatie in de geriatrie.

De training is ook zeer geschikt voor teams of regionale samenwerkingsverbanden die meer kennis willen over valgevaar en valpreventie en gezamenlijk valpreventie willen oppakken.

Programma Tijdens de training wisselen theoretische inzichten, ervaringen uit de praktijk en praktische opdrachten elkaar af. Ook is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. De programmaonderdelen van de training zijn:

•Vallen een groot probleem? Introductie op de grootte van de valproblematiek in landelijke cijfers en persoonlijke gevolgen voor de ouderen.
•Veranderingen van het lichaam: een uitgebreide toelichting op de veranderingen van het lichaam bij het ouder worden. U ervaart een aantal van deze veranderingen aan den lijve.
•Risicofactoren en adviezen: u leert de risico´s van vallen kennen en herkennen.  Per risicofactor worden de praktische adviezen besproken waarmee het risico verlaagd wordt of waarmee men veiliger om kan gaan met het verhoogde valrisico. Dit zijn naast intrinsieke risico´s ook bijvoorbeeld aanpassingen in de woning, rond bed en de stoel om zo een veiligere leefomgeving te creëren.
•Praktische instructie: u oefent hoe u een oudere kunt leren op te staan vanaf de grond en hoe u een oudere op een ergonomische manier kunt helpen op te staan van de grond.

Hoe gaat u vanuit uw eigen functie aan de slag? U leert wat effectief valpreventie-aanbod is en aan de hand van een casus wordt duidelijk welke disciplines een rol kunnen spelen en hoe de taakverdeling eruit kan zien. 

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
NVvPONederlandse vereniging van praktijkondersteuners
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Cursus
147,50
Tijd9:30 - 16:00
LocatieBussum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOI

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBussum (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOI

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIC GGD Amsterdam

Tijd9:30 - 16:00
LocatieEde (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOI

Tijd9:30 - 16:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:45 - 15:30
LocatieTilburg (NL) (Toon kaart)

Wij maken ons hard voor veiligheidsproblemen die de meeste en meest ernstige letsels veroorzaken.
We richten onze deskundigheid op alle veiligheidsterreinen waar gewonden en doden zijn te betreuren in Nederland. Onze kerntaken zijn:
•Vroegtijdige signalering
•Onderzoek naar letsels en gedrag
•Het stimuleren én faciliteren van veilig gedrag
Dit doen we samen met bijvoorbeeld de overheid, bedrijven, politie, zorgverleners en experts.
We zijn een private stichting met bijna 30 jaar ervaring als Consument en Veiligheid.

Overschiestraat 65
1062 XD
Amsterdam
Postbus 75169
1070 AD
Amsterdam
020 -511 45 11
Selecteer een bestand aub.