Opleidingen details Stichting Nagy Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding ’Specialisatie’. (ID nummer: 331858)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
NVRG - Nascholingscursus601-2-2019 t/m 31-1-2022
 • De basiswerken van prof. I. B. Nagy, M. Buber en E. Levinas worden zorgvuldig bestudeerd. De studenten brengen casuïstiek in vanuit hun werksetting en van daaruit wordt de koppeling naar de literatuur gemaakt. Op iedere lesdag worden op die wijze relationeel ethische interventies en vaardigheden geoefend. Als rode draad door de specialisatiejaren loopt het zich eigen maken van het contextuele therapieproces met haar eigen kenmerken en fases. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de volgende modules
 • om de pathologie heen werken
 • verantwoordelijkheid versus schuld
 • wijsgerigevraagstukken
 • Veelvoudig gerichte partijdigheid

Het leren van het vakmanschap gebeurt door gerichte oefening met de relationeel ethische interventies in de praktijk en tijdens de lessen. De aandacht zal daarbij altijd gericht zijn op de grondhouding van veelzijdig gerichte partijdigheid en het kunnen helpen van de cliënt bij het aangaan van het dialogisch proces in de eigen context. Door de alomvattendheid van de theorie in te voelen en die te integreren in het persoonlijke leven en werk, zal de student steeds meer de kracht  ervaren van de taal en grondhouding van billijke wederzijdse belangenbehartiging, waardoor “genezing door ontmoeting” (M. Buber) mogelijk wordt.

Om naast theoretische kennisvergaring en praktische vaardigheidsontwikkeling tot vakmanschap in dit specifieke domein van therapie te groeien is voortdurende reflectie op de eigen positie in de persoonlijke relaties betreffende het actief vormgeven aan de relationele rechtvaardigheid een absolute vereiste. Gedurende 4 jaar wordt gewerkt aan verdieping van het persoonlijk proces en zo aan het vakmanschap van de aspirant contextueel therapeut.

Leerdoelen van de 4-jarige opleiding:

 • Dat alle studenten leren de empirische contextuele benadering theoretisch te vertalen en eigenmaken in de praktijk en in het persoonlijk leven. De benadering theoretisch en praktisch doorgronden in het voetspoor van professor I.B. Nagy. De vergaande effecten die deze dialogische benadering heeft vanuit de intergenerationele geschiedenissen van de families op de relaties in het heden en op de toekomende generaties.  In staat zijn de destructieve delegaten ombuigen binnen de families naar constructieve legaten.
 • De student heeft kennis van en benut de gebieden van de feiten, de psychologie en de systeem theorien als indicatoren in de balans van de relationele ethiek. 
 • De student heeft de verbindende taal eigen gemaakt en genereert verbondenheid in de problematische en schadelijke relaties intergenerationeel en brengt de mensen weer in dialoog met betekenisvolle anderen.
 • De student neemt de leiding in het behandelproces als contextueel therapeut en kan de wezenlijke, gerechtigde aanspraken van alle mensen in de context van zijn cliënt/en voor het voetlicht brengen en hij/zij kan de familieleden aansporen om daar op passende wijze erkenning voor te geven. Hij/zij heeft de verbindende taal ontwikkeld om steeds weer passend en overtuigend te zijn cliënt/en te bemoedigen om de eigen relationele verplichtingen na te komen.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Register CliëntondersteunersRegisterplein
Register GezinshuisoudersRegisterplein
Register GGZ-agogenRegisterplein
Register Maatschappelijk werkRegisterplein
Register MantelzorgmakelaarsRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Overig
 Verdiepend
8
12
ja
€ 300,00
433
toetsing en evaluatie
Voorwaarden om deel te kunnen nemen;
1. Vooropleiding Universitair of HBO werk en denk niveau in de menswetenschappen.
2. Contextuele introductie training.
3. De 2-jarige contextuele basisopleiding 'Grondbeginselen'.
4. Werk of stage met een therapeutisch mandaat minimaal 8 uur per week..
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenBeroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding ’Specialisatie’.

LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De stichting bevordert de verspreiding van het contextuele gedachtegoed, door middel van opleidingen,trainingen en workshops.
Het stichtingsbestuur bestaat uit 2 bestuurders.
Het uitvoerende werk wordt door freelancers gedaan.
Wij verzorgen opleidingen, workshops en trainingen rondom de CONTEXTUELE BENADERING.

De freelancers/docenten zijn allen universitair of HBO+ niveau geschoold en contextueel erkend door diverse beroepsverenigingen.Ze verzorgen opleidingen van 1 tot 4 jaar en workshops van 1 tot 6 dagen. Daarnaast in-company trainingen. Trainingen zijn gespreid over het hele land.

Toelating tot de opleiding: WO-richting menswetenschappen, HBO opleiding en de 2 jarige beroepsopleiding contextuele grondbeginselen.

Doelen:

 1. De contextuele benadering geïntergreerd kunnen toepassen in het werk.
 2. Familienetwerk kunnen inzetten.
 3. Het kunnen stellen van contextuele hypotheses en vandaaruit een behandelingsplan kunnen maken.
 4. Is in staat het dialogisch proces aan te gaan met het cliëntsysteem zodanig dat het helend is voor het cliëntsysteem en zijn context.

 

W.R. van Mulligen Johan Willem Frisolaan 13
2252 HA
Voorschoten
Adri Piecklaan 22
3739 LH
Hollandsche Rading
0637048348
Selecteer een bestand aub.