Opleidingen details Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leerprogramma Flevoziekenhuis Almere - Topzorg Dichtbij Brengen (ID nummer: 331810)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 24019-11-2018 t/m 18-11-2019

In 2012 zijn in het Flevoziekenhuis met de invoering van de EVR-structuur (Eenheid voor Verantwoord Resultaat) de verantwoordelijkheden dichter op het primaire proces belegd. Kernwoorden zoals ‘resultaatgericht, het waarmaken van afgesproken beleid, verantwoordelijkheid nemen, stimulerende stijl van leidinggeven, blijvend leren en ontwikkelen’ staan hierbij centraal.

De strategie zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is samen te vatten als "Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij". Topzorg dichtbij brengen, vraagt om een cultuur van voortdurend anticiperen, investeren en leren van elkaar en van patiënten. Veranderen is niet meer iets incidenteels maar geldt tegenwoordig als ‘status quo’. Dat vraagt om ander gedrag van alle medewerkers in een organisatie. Topzorg dichtbij brengen, kan bovendien alleen in alliantie met de 1e en 3e lijn.

Specifiek voor de EVR-bedrijfsleiders en de hoofden van stafdiensten is in 2016 een vernieuwend leiderschapsontwikkeltraject ‘LEF’ van start gegaan met als doel het gewenste, nieuwe gedrag te bevorderen dat meer is afgestemd op de veranderde eisen. Het Flevoziekenhuis investeert in 2017 en 2018 ook in een programma voor medisch specialisten die een voortrekkersrol willen en kunnen nemen bij de realisatie van duurzame kwaliteitszorg (een zgn. ‘gideonsbende’). De Raad van Bestuur ziet daarbij in het bijzonder een rol weggelegd voor in ieder geval de (toekomstige) EVR-voorzitters, opleiders, commissievoorzitters en de leden van het bestuur Vereniging Medisch Specialisten. Aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is gevraagd om een op maat gesneden programma te ontwikkelen en uit te voeren voor die medisch specialisten die van "Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij" [1] hun prioriteit willen maken.

Doel van dit Topzorg programma is de realisatie van een duurzame kwaliteitscultuur in het Flevoziekenhuis én in samenspel met allianties, evenals versterking van het (medisch) leiderschap.

Het resultaat van het Topzorg programma voor het Flevoziekenhuis is dat deelnemers:

  1. de gemeenschappelijke ambities neergelegd in het meerjarenbeleidsplan “Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij” en in het opgestelde EVR-jaarplan[1] weten te vertalen in concrete opgaven voor henzelf en voor de afdeling;
  2. in staat zijn de resultaatgebieden “kwaliteit & veiligheid van zorg, zorg verlenen & bedrijfsvoering, leiding geven, samenwerking intern & extern” behorend bij hun rol in de organisatie[2] concreet handen en voeten te geven en hierop te reflecteren;
  3. kennis, inzicht en vaardigheden hebben verworven om sturing te geven aan deze opgaven;
  4. zelfinzicht en energie hebben gekregen om proactief hun rol hierin op te pakken en aldus effectievere EVR-voorzitters, opleiders of commissievoorzitters zijn en een voorbeeldfunctie kunnen vormen in het ziekenhuis;
  5. inzicht en energie hebben gekregen om in samenspel met interne en externe relaties te werken aan het waarmaken van de strategie “Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij”.
 

[1] Iedere EVR, opleiding of commissie heeft een eigen jaarplan. Het jaarplan van de EVR is relevant voor de voorzitter en de opleider; beiden hebben immers een verantwoordelijkheid in de realisatie hiervan.

[2] Flevoziekenhuis: Functiebeschrijving Voorzitter Eenheid van Verantwoord Resultaat (EVR)

(Meerdaagse) Nascholing
6000
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn toegesneden op het leidinggeven in de gezondheidszorg. Zij richten zich op:
- het benodigde handelingsrepertoire voor het aansturen van processen;
- persoonlijke effectiviteit (zelfkennis en vaardigheden);
- kennis over actuele en relevante thema's in de gezondheidszorg en de eigen positionering daarin.

Elk programma kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de inhoud.

Voorop staat het leren uit de praktijk (eigen casuïstiek) en het leren van elkaar. Zo worden eigen ervaringen een leermiddel en benutten we optimaal de aanwezige kennis uit diverse sectoren van de gezondheidszorg.

De programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor bestuurders, managers en in enkele gevallen ook voor verzekeraars, medewerkers van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners.

Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR
Rotterdam
010-4088913
Selecteer een bestand aub.