Opleidingen details NVM-educatie mondhygiënisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid (ID nummer: 331798)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ punten per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Mondzorg-punten64-10-2019 t/m 3-10-2020

Kennis van algemene ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen, is een voorwaarde om als mondhygiënist verantwoord te kunnen werken. In een vergrijzende bevolking neemt het ziektepercentage toe en daarmee ook het geneesmiddelengebruik. Zowel algemene ziekten als geneesmiddelen kunnen zich manifesteren in en rond de mond. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Een goede en betrouwbare anamnese is daarbij onontbeerlijk. Dat alles maakt dat het belangrijk is dat de mondhygiënist hiervan voldoende kennis heeft.

Deze cursus beoogt een overzicht te geven van: het zinvol werken met een anamnese, relevante algemene ziekten en geneesmiddelen, interacties van geneesmiddelen en manifestaties/bijwerkingen hiervan in en rond de mond.

Leerdoelen
De cursist:
- kent de veel voorkomende algemene ziekten
- kan de uitkomst van de medische anamnese interpreteren
- weet hoe met de ASA classificatie om te gaan
- kent de interacties tussen algemene ziekten en mondhygiënistisch handelen
- kent de interacties tussen geneesmiddelengebruik en mondhygiënistisch handelen
- herkent effecten van geneesmiddelengebruik in en om de mond
- kent de interacties van geneesmiddelen

Prof. Dr. R.R.M. Bos, kaakchirurg, is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. En is verantwoordelijk voor het onderwijs in de lokale anesthesie aan studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde.
8
340
€ 340,- NVM-leden
€ 405,- niet NVM-leden
Exclusief het boek ‘Algemene ziekteleer voor tandartsen’.
 
Tijd9:30 - 17:00
LocatieDoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

Na- en bijscholingsinstituut voor mondhygienisten.Onderdeel van NVM-Mondhygienisten.

Groenewoudsedijk 40
3528 BK
Utrecht
Postbus 1166
3430 BD
Nieuwegein
030-6571985
Selecteer een bestand aub.