Opleidingen details Boerhaave Nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 (ID nummer: 331699)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 31229-1-2019 t/m 28-1-2020

Vanwege regelgeving is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling (rönt¬genstraling) een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet BIG), waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit Stralingsbe¬scherming Kernenergiewet). Deze cursus leidt op voor deze deskundigheid voor artsen die werkzaam zijn in een ziekenhuis/kliniek, waar het formele stralingsbeschermingstoezicht is geregeld; voor de vereiste bekwaamheid is ’training on the job’ dan wel specifieke toestelinstructie ter plaatse tevens noodzakelijk. De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave / IRS-stralingsbeschermings cursussen, in overleg met vertegenwoordigers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de Overheid genoemde eisen.
Bij een voldoende examenresultaat wordt het diploma Basisopleiding stralings-bescherming deskundigheidsniveau 4A/M (beperkt) voor medisch specialisten uitgereikt.

Cursusdoel
Algemene doelstellingen van deze cursus zijn dat de deelnemer:
1. het algemene begrippenkader van de (medische) stralingsbescherming kent en daardoor een serieuze gesprekspartner respectievelijk opdracht-gever kan zijn van toezichthoudend stralings¬deskundigen, klinisch fysici radiologie, radiologen, laboranten, verpleegkundigen, OK-assistenten, inspecteurs gezondheidszorg, leveranciers van röntgenapparatuur en toe-behoren e.a.;
2. inzicht heeft in de fysische principes ­ en de daarbij gebruikte groot¬he¬den en eenheden ­ van interacties tussen ioniserende straling en weefsel die ten grondslag liggen aan het proces van dosisafgifte, de beeldvor¬ming en de dosimetrie;
3. inzicht heeft in de gezondheidsrisico’s verbonden aan het toepassen van ioniserende straling opgewekt door röntgentoestellen;
4. methoden kent om de stralingsbelasting van patiënt en behandelend personeel zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden;
5. kennis heeft over de natuurlijke- en technologisch verhoogde achtergrondstraling in relatie tot de doses ten gevolge van medische toepassingen van ioniserende straling;
6. inzicht heeft in de maatschappelijke inbedding en acceptatie van blootstelling(snormen) aan ioniserende straling;
7. kennis heeft van de wijze waarop stralingsbescherming in een ziekenhuis wordt vormgegeven;
8. geïnformeerd is over de wettelijke voorschriften en regelgeving ten aanzien van het (medische) gebruik van röntgenapparatuur.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
MBB’ers (NVMBR)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Meerdaagse) Nascholing
680
Kosten deelname cursus en examen met cursusmaterialen op papier € 680,00
Kosten deelname cursus en examen met cursusmaterialen uitsluitend digitaal € 655,00
Kosten deelname alleen (her)examen € 118,00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 610-12-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 611-12-201909:00 - 17:00

LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 605-11-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 606-11-201909:00 - 17:00

LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 608-10-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 609-10-201909:00 - 17:00

LocatieSassenheim (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 621-05-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 622-05-201909:00 - 17:00

LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 612-03-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 613-03-201909:00 - 17:00

LocatieSassenheim (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2 en 3DatumTijd
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 629-01-201909:00 - 17:00
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 630-01-201909:00 - 17:00

Boerhaave Nascholing is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland.

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:de inhoud, namelijk actuele thema’s;
de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
de organisatie en de dienstverlening.
 

Hippocratespad 21
2333 ZD
LEIDEN
Postbus 9600
2300 RC
LEIDEN
071-5268515
Selecteer een bestand aub.