Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Dyslexie voor (mede)behandelaars (ID nummer: 330905)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie34,59-11-2018 t/m 8-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 26,59-11-2018 t/m 8-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek89-11-2018 t/m 8-11-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie279-11-2018 t/m 8-11-2021

In deze cursus krijg je actuele inzichten over diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie op basis van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de zorg (PDDB 2.0). Er is aandacht voor de algemene principes die aan effectieve (evidence based) dyslexiebehandelingen ten grondslag liggen maar het accent ligt vooral op de praktische toepassing van deze kennis in het opzetten van een behandelplan en het uitvoeren van behandeling. Je oefent aan de hand van jouw eigen casuïstiek met het opzetten van een behandelplan.    

kernpunten:

  1. Actuele stand van zaken vergoede dyslexiezorg
  2. Individuele behandelingen van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg: opzet, principes en praktische toepassingen
  3. Rol van omgevingsfactoren en huiswerk, compensatie en dispensatie, emotionele gevolgen van dyslexie
  4. Focus op effectief dyslexiebehandelaar gedrag en praktische vaardigheden
  5. Inclusief uitgebreide voorbereiding in de online leeromgeving.

Na afloop van deze cursus..

Beschik je over theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het opzetten van gespecialiseerde behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie.

Ben je in staat om zelfstandig een adequaat behandelplan op te stellen, waarbij je rekening houdt met de specifieke leerbehoeften van het kind en waarbij je gericht nadenkt over een goede afstemming op het gebied van de relatie tussen behandelaar en cliënt/ cliëntsysteem en materialen.

Voor uitgebreide informatie: : https://pao.nl/cursus-dyslexie-voor-medebehandelaars/

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
16
ja
1045
34,5
Toetsing
Psychologen, pedagogen, logopedisten en remedial teachers die bekend zijn met dyslexie en (enige) ervaring hebben met de uitvoering van dyslexiebehandelingen. Voor de huiswerkopdrachten moet de cursist in de werksituatie een dyslexiebehandelplan kunnen opstellen en uitvoeren.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.