Opleidingen details Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts (ID nummer: 330880)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 31231-10-2018 t/m 30-10-2019

Introductie

De jeugdarts heeft een belangrijke rol in het vroeg signaleren van een vermoeden van verwaarlozing en andere vormen van kindermishandeling. Ondanks de beste intenties wordt kindermishandeling nog steeds gemist. De signalering kan verbeterd worden door goede aanvullende training specifiek afgestemd op de werksetting en behoeftes van de jeugdarts.

De WOKK-cursus voor kinderartsen van de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen is een zeer succesvolle cursus in het herkennen van en het handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling, De WOKK wordt inmiddels 10 jaar gegeven en is een verplicht onderdeel van de opleiding tot kinderarts geworden. Uit de evaluaties van de WOKK alsmede een enquête onder jeugdartsen en reacties uit het veld is duidelijk dat  er behoefte is  aan een vergelijkbare cursus specifiek voor de jeugdarts. Zo is de cursus Herkennen en Omgaan met Kindermishandeling voor Jeugdartsen -  de WOKJA - ontstaan.

 

De WOKJA is een 2-daagse cursus, ontwikkeld door een werkgroep van inhoudsdeskundigen en experts in het medisch onderwijs. De WOKJA richt zich op kennis, vaardigheden en competenties (integratie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om alle vormen van kindermishandeling te herkennen en vervolgens de juiste acties te nemen.

 

 

De leerdoelen zijn gestructureerd rondom de volgende competenties:

Herkennen van signalen van de verschillende vormen van kindermishandeling en daaruit de juiste consequenties trekken.

Voeren van een effectief gesprek met ouders en met het kind waarbij kindermishandeling wordt vermoed.

Vervolgtraject bij (vermoeden) van kindermishandeling inzetten.

Kennis van het juridische kader

Rekening houden met cultuurverschillen en verschillen in pedagogisch handelen.

Mogelijkheid tot inzetten van interventies bij preventie en aanpak van kindermishandeling en deze monitoren.

Komen tot een overwogen risicoschatting bij een kind met in achtneming van de gezinssituatie.
 

 

Doelgroep:

Jeugdartsen (io), Artsen Maatschappij en Gezondheid (io), Vertrouwensartsen 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)KNMG-GAIA
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)KNMG-GAIA
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Meerdaagse) Nascholing
900
het benodigde cursusboek dient de cursist zelf aan te schaffen
Tijd08:00 - 18:00
LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)

Tijd08:00 - 18:00
LocatieRoosendaal (NL) (Toon kaart)

-

Alphenseweg 2H
5133 NE
Riel
0
Selecteer een bestand aub.