Opleidingen details Reset Partner

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

bijscholing intercollegiale coaching (ID nummer: 330780)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2612-10-2018 t/m 11-10-2019

Santeon heeft samen met Reset partner een leergang intercollegiale coaching ontwikkeld. Inmiddels zijn vier Santeon ziekenhuizen opgeleid en hier wordt intercollegiale coaching geboden aan collega specialisten. 

De training intercollegiale coaching is reeds geaccrediteerd door jullie. 

Om onze intercollegiale coaches uit vier ziekenhuizen up to date te houden wordt er een jaarlijkse bijscholing georganiseerd zodat de coaches beschikken over actuele kennis en intervisie plaats kan vinden. De bijscholing staat gepland op 12 oktober a.s. en alleen de reeds opegeleide Santeon intercollegiale coaches kunnen deelnemen. 

De leerdoelen zijn:

- vaardigheden en kennis over intercollegiale coaching optimaliseren

- hoe adviseer je bij moeilijke situaties bij het implementeren en uitvoeren van intercollegiale coaching 

- kennismaken met het nieuwe theoretische model van intercollegiale coaching (intention cirkels)

- aan de hand van casuistiek uitvoeren van intervisie om te ontwikkelen in de rol als intercollegiaal coach

Zie bijlage voor nadere onderbouwing leerdoelen, opzet bijscholing en gebruikte literatuur. 

(Meerdaagse) Nascholing
 
200
alleen de kosten van de docenten (intercollegiale coaches) en reiskosten worden in rekening gebracht.
Tijd9:30 - 16:45
LocatieOnbekend
Opmerkingenalleen voor specialisten die leergang intercollegiale coaching Santeon gevolgd hebben

Inleiding
Als wij communiceren, doen wij dit voor 93 % non-verbaal! We zijn ons daar te weinig van bewust en we maken daar ook te weinig gebruik van. In deze mastersclass leert u winst te halen uit gerichte aandacht voor de non-verbale aspecten van de communicatie. U krijgt zicht op uw eigen kracht, op veiligheid bieden, op het omgaan met grenzen en uw gevoel als strategie. Hierdoor ontdekt u ook wat uw authenticiteit is en hoe u daar non-verbaal vorm aan kunt geven. Deze cursus hebben wij samen ontwikkeld met het NIS.
Doelstelling
Na afloop van deze dag hebben we bereikt dat deelnemers:
- effecten van non-verbale communicatie herkennen en benoemen;
- effectief gebruik maken van de eigen authentieke non-verbale communicatie;
- bij de 5 conflicthanteringsstrategieën de non-verbale communicatie herkennen en hanteren;
- de eigen non-verbale communicatie effectief inzetten in de diverse onderhandelstrategieën;
- strategisch onderhandelen en mediëren met behulp van non-verbale communicatie als tool voor analyses;
- verwachtingsmanagement en veiligheid in de relatie vorm geven door middel van non-verbale communicatie.
Programma
09.00 – 09.30 uur Opening en inleiding
09.30 – 11.00 uur College
11.00 – 12.30 uur Workshop 1 - De kracht van uzelf, oftewel de eigen authentieke non-verbale communicatie
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Workshop 2 - Grenzen stellen en conflicthanteringsstrategieën
15.00 – 16.30 uur Workshop 3 - Verwachtingsmanagement en veiligheid, strategisch onderhandelen en mediëren.
16.30 – 17.00 uur Evaluatie en afsluiting

Korte inhoud workshops
1. Gebruik maken van de kracht van jezelf
Hoe komt u over op de ander? We maken een analyse waarbij het u helder ziet hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw fysieke voorkomen en uw non-verbale communicatie. U krijgt ook zicht op uw zwakke kanten en handvatten om hiermee om te gaan. We kijken daarbij naar de specifieke gesprekken die u voert.

2. Grenzen stellen en grenzen voelen bij agressie
U leert hierbij grenzen te voelen bij uzelf en bij de ander. We analyseren het non-verbale gedrag en de effecten daarvan. U leert ook agressie herkennen en daar op in te spelen, op zodanige wijze dat de agressie afneemt en u beter uw doelstellingen haalt.

3. Veiligheid creëren en verwachtingsmanagement
U leert non-verbaal veiligheid te creëren en te werken naar reële verwachtingen. U leert anticiperen op slecht nieuws, zodat de boodschap minder emotionele reacties oproept en u efficiënter kunt werken.
 

Emmaplein 4
5211 VW
Den Bosch
073-6100544
Selecteer een bestand aub.