Opleidingen details Biofeedback Opleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Behandeling van slaapproblemen (ID nummer: 330503)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(Na)scholing Fysiotherapie830-10-2018 t/m 29-10-2020

Inleiding

Af en toe een nacht moeilijk in slaap vallen, of 's nachts wakker zijn is een normaal verschijnsel, dat meestal ontstaat na een periode van stress. Als de stress voorbij is dan herstelt de natuurlijke slaap zich weer.  Soms echter niet! Als de stress te lang duurt dan kan er zich een patroon ontwikkelen waardoor de slaap blijvend verstoord lijkt. Vaak komt de cliënt bij de therapeut/ coach voor een ander probleem en lijkt het slaapprobleem een te verwaarlozen klacht.  Als de cliënt echter moe en lusteloos blijft, zich slecht kan concentreren en er geen schot in de behandeling komt, dan is het eerst aanpakken van het slaapprobleem zinvol. Om deze categorie cliiënten goed te kunnen begeleiden is een gedegen kennis van de fysiologie van de slaap nodig, naast het kunnen hanteren en interpreteren van goede meetinstrumenten. Dit om de inmiddels multifactorieel bepaalde klacht te ontrafelen en om een goed stappenplan naar herstel te maken. De cursus "behandeling van slaapproblemen"wil daar aan bijdragen.

Omschrijving cursus

De cursus bestaat uit 3 dagen, waarin theorie en praktijk afgewisseld worden. Op dag 1 wordt informatie gegeven over het proces van slaap, diagnostiek en simpele interventies, waarmee een groot deel van de mensen met slaapproblemen geholpen kunnen worden. De tweede dag gaat over aanvullend onderzoek en interventies, die kunnen helpen als de interventies van dag 1 onvoldoende baat bieden. Op dag 3 worden interventies besproken die bij aanhoudende slaapproblemen kunnen worden toegepast en wordt getoond hoe alle gegevens gecombineerd kunnen worden om te komen tot een volledige stappenplan. Tussen de cursusdagen in worden huiswerkoefeningen gegeven. Het cursusmateriaal, bestaande uit artikelen, vragenlijsten en ondersteunend materiaal) wordt geleverd op een USB stick. Een deel van de cursusinformatie (waarin al een huiswerkopdracht wordt aangeboden) wordt vooraf verstuurd via email.

De cursus bevat de volgende onderdelen:

 • Up to date informatie over het proces van slaap (slaapfysiologie, bioritme, gevolgen van slecht slapen)

 • Diagnostiek via slaapdagboeken, vragenlijsten en moderne middelen, zoals slaapanalyse-apps voor de smartphone. 

 • Aanvullend onderzoek via biofeedback stressprofiel en hersengolfmeting

 • Informatie over slaapstoornissen en slaapmedicatie.

 • Rol huisarts: NHG standaard “Slaap en slaapmiddelen”

 • Inzicht krijgen in aanvullend onderzoek door slaapcentrum en wanneer doorverwijzen?

 • Het maken van een goede slaapanalyse met beantwoording van de vragen: heeft de cliënt een slaapprobleem en op welk domein* ligt dat probleem?
  *) Bijvoorbeeld stress, foutieve cognities omtrent slaap en slaaphygiene, verstoord bioritme, bewegingsarmoede, lichamelijk uit balans (zenuwstelsel, hersenen).

 • Behandelmogelijkheden. zoals psycho-educatie over slaap en slaaphygiene, stressreductie, ontspanningsoefeningen, beweging, stimulus control, slaaprestrictie, lichttherapie, anti-piekertraining, cognitieve interventies en aanpak van innerlijke disbalans via biofeedback of hersentraining (neurofeedback en audiovisuele entrainment)

 • Men leert een op de cliënt aangepast stappenplan opstellen, de cliënt te trainen in de aangeboden interventies en adequaat te begeleiden bij het herstelproces.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten, psychologen, POH-GGZ en oefentherapeuten, die cliënten zien met slaapproblemen  en die deze populatie adequaat willen leren begeleiden aan de hand van een gedegen stappenplan.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de cursist in staat om  een goede slaapanalyse van een cliënt te maken en een aangepast stappenplan op te stellen voor een goed herstel. De cursist is in staat de cliënt adequaat te begeleiden door het stappenplan en te trainen in de aangeboden oefeningen.

Hoofdniveau
Psychosomatisch
Overig
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus wordt gegeven op 3 vrijdagen: 13-03-2020, 27-03-2020 en 17-04-2020

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus wordt gegeven op 08-11-2019, 22-11-2019 en 13-12-2019 (3 vrijdagen)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus wordt gegeven op 3 dinsdagen: 12-03-2019, 26-03-2019 en 16-04-2019

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDe cursus worrdt gegeven op 30-10-2018, 13-11-2018 en 27-11-2018

Wie zijn wij?
Kracht door balans – Biofeedback opleiding is een bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) geregistreerd opleidinsinstituut. Door deze registratie kunnen we BTW-vrije scholing aanbieden.

Wat bieden wij?
Wij bieden een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen en workshops over biofeedback en onderwerpen waar biofeedback als behandelmethode een rol bij speelt, zoals slaapproblemen, dysfunctionele ademhaling en stressklachten. Tevens bieden we supervisie op het gebied van biofeedback en HRV/hartcoherentie. Onze opleidingsactiviteiten hebben een HBO/WO niveau

Wie zijn onze docenten?
Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk, hebben veel ervaring en een gedegen theoretische achtergrond. Meer informatie over de docenten vind je bij de cursusbeschrijvingen van ons opleidingsaanbod.

Voor wie is ons opleidingsaanbod interessant?
Wij verzorgen bij- en nascholing voor fysiotherapeuten, psychologen, POH-GGZ en oefentherapeuten.
Voor deze doelgroepen proberen we accreditatie te regelen. Uiteraard kunnen ook beroepsbeoefenaren in aangrenzende werkvelden bij ons terecht. Meer informatie over toegekende accreditaties vind je bij de cursusbeschrijvingen van ons opleidingsaanbod.

Rodderikweg 21
3813 LP
Amersfoort
Postbus 555
3800 AN
Amersfoort
0645330846
Selecteer een bestand aub.