Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2018 (ID nummer: 330500)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2425-9-2018 t/m 24-9-2019

IKNL organiseert in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg en de Expertisecentra Palliatieve Zorg consulentenscholingen op een aantal locaties in Nederland. Deze scholingen zijn gericht op het verdiepen van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de consulenten palliatieve zorg. Naast kennisdeling is kennismaking en regionale samenwerking een belangrijk nevendoel van de scholing. Plenair staat een presentatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg en de rol van de consulent bij vroegtijdige inzet van palliatieve zorg op het programma. De adviezen van consulenten worden nu vaak laat in het proces gevraagd en zijn veelal medisch van aard. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg onderstreept het belang van een meer vroegtijdige inzet van specialistische kennis (de consulent) binnen het sociaal, psychisch en spiritueel domein en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van palliatieve zorg. Aanbod komt: Hoe kan het kwaliteitskader bijdragen aan een betere kwaliteit van sociale, psychische en spirituele zorg in de gehele palliatieve fase? En hoe kan dit vertaald worden naar de praktijk van alle dag?

De workshops gaan over verschillende onderwerpen binnen het fysieke, sociale, psychische en spirituele domein van palliatieve zorg. De workshops worden aangeboden om de diversiteit in kennis versus verdieping te realiseren voor iedere consulent palliatieve zorg. Een consulent kiest er twee uit die het meest voorziet in haar/zijn leerbehoefte. Tijdens de workshops staan reflectie en toepassing in de praktijk en/of als consulent centraal. In de beschrijving van de workshops in de bijlage zijn de doelen per workshop geformuleerd. De sprekers bij de workshops kunnen verschillen per regio evenals het aanbod. De onderwerpen van de workshops staan in het programma.

(Mini)symposium
0
Tijd16:30 - 21:30
LocatieNijverdal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarian Snuverink / Bo van Aalst

Tijd15:00 - 20:30
LocatieOostzaan (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenJacqueline Liu

Tijd16:30 - 21:30
LocatieElst (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarian Snuverink / Roos-Marie Tummers

Tijd13:00 - 17:30
LocatieWeert (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenMarjolein Sarmiento/Marieke van Horssen

Tijd10:00 - 16:30
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRia Bouma

Tijd15:30 - 20:15
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRegio Noord (Hetty Kazimier/Wieneke Vegter

Tijd15:30 - 20:30
LocatieDen Haag (NL) (Toon kaart)

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.