Opleidingen details Academie Verloskunde Maastricht Zuyd

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Post HBO opleiding Echoscopie in de Zwangerschap fase 2 (ID nummer: 330460)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) en/of MIO open inschrijving / accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde bij- nascholing166-2-2018 t/m 5-2-2021
Overige deskundigheidsbevordering verloskundigen606-2-2018 t/m 5-2-2021

Deze  echo-opleiding richt zich op het ontwikkelen van de competenties voor het controleren van de foetale groei bij verdenking op afwijkende groei.Hierbij gaat het om het meten van HC, AC, FL (samen geplaatst in groeicurve). Het bepalen van de ligging van de foetus. Het beoordelen van de placenta, navelstreng en het vruchtwater.Tevens het uitvoeren van een Doppler Flow meting.
Aan bod komen: technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren, interpretatie van bevindingen en beleid. De aandacht ligt hierbij op het tweede en derde trimester.

Opzet

De opleiding bestaat uit een duaal traject en kent zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Het theoretisch onderwijs vindt plaats in het centrum Leven Lang Leren van de Academie Verloskunde Maastricht en in het Verloskundig Centrum Nijmegen . Het praktijkdeel vindt plaats in verschillende stagepraktijken. De opleiding bestaat uit 4 contactdagen en een stageperiode verspreid over 3 maanden. De opleiding wordt na 5 maanden afgesloten met een praktijktentamen.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen: theorie tentamen, een portfolio en een praktijktentamen.

Doelstellingen

 • De student heeft inzicht in de technische, fysische en diagnostische mogelijkheden van echoscopisch onderzoek in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.
 • De student heeft kennis van de indicatiestelling voor echoscopisch onderzoek in het tweede en derde trimester van de zwangerschap.
 • De student heeft inzicht in het sonarprincipe, de natuurkundige begrippen van ultrageluid, het piëzo-electrisch effect en geluidsfrequentie van ultrageluid, de voortplantingseigenschappen en resoluties van ultrageluid, modes en scans, real time scanners, MHz, transvaginale- transabdominale echoscopie en de bijpassende transducers, het dopplerprincipe, de weergave (3D weergave) van ultrageluid.
 • De student beheerst de techniek voor het uitvoeren van een biometrie en kan deze uitzetten in een groei curve.
 • De student is in staat de navelstreng, placenta en het vruchtwater systematisch echoscopisch te beoordelen.
 • De student beheerst de techniek om de doppler flow te meten en deze gegevens te interpreteren.
 • De student is in staat tot interpretatie van fysiologische echobeelden bij transabdominale echoscopie betreffende het derde trimester van de zwangerschap en is in staat om op basis van deze bevindingen het beleid te bepalen.
 • De student is in staat tot het stellen van grenzen aan eigen bekwaamheid bij het verrichten van echoscopisch onderzoek.
 • De student is in staat om een standpunt in te nemen in het gebruik / eigen visie uit te dragen van de echo als screeningsinstrument
 • De student is in staat tot adequate verslaglegging bij het verrichten van echoscopisch onderzoek ten behoeve van patiëntdossier en praktijkvoering.
 • De student is in staat om te reflecteren op eigen handelen.
1400
Hoofdniveau
cursus / opleiding
Tijd9:30 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendag 4 is een halve dag en dag 5 is een halve dag van elk 3,5 uur

Academie Verloskunde Maastricht leidt studenten op tot verloskundigen. Daarnaast biedt het centrum Leven Lang Leren AVM bij- en nascholingen voor professionals.

Universiteitssingel 60
6229 ER
Maastricht
043-3885400
Selecteer een bestand aub.