Opleidingen details Rino Zuid

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Transculturele hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezin (ID nummer: 330324)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG opleiding - behandeling 1024-8-2018 t/m 23-8-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1024-8-2018 t/m 23-8-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie124-8-2018 t/m 23-8-2021
K&J/OG opleiding - overige taken1024-8-2018 t/m 23-8-2021

De ontmoeting staat centraal in de hulpverlening.
Mensen en culturen ontmoeten elkaar, een gezamenlijke zoektocht die inspanning vraagt van beide partijen.

Wij, een groep van vijf docenten, zijn hulpverleners, orthopedagogen, psychologen, therapeuten. We werken vanuit onze eigen culturele achtergrond en levenservaring.

Zo hebben we elkaar gevonden vanuit Marokko, Haïti , Brazilië, Parijs, Nederland en België.

Doel van deze cursus is je bekend te maken met de diverse aspecten van transculturele hulpverlening en je vaardigheden laten ontwikkelen op het gebied van communicatie, observatie, diagnostiek en interventie bij hulpvragen waarbij culturele aspecten een rol spelen. Bewustwording van (de invloed van) de eigen cultuur is hierbij een belangrijk element.

Na het inleidend gedeelte wordt ingegaan op verschillen in communicatie en cultureel bepaalde opvoedingsstijlen.

De specifieke problematiek van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen wordt besproken. En hoe kan de potentie tot veerkracht, die ieder kind heeft, gebuikt worden bij de hulp aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen?

Diverse aspecten van transculturele, orthopedagogische diagnostiek en behandeling zullen aan bod komen. Hierbij is o.a. aandacht voor het gebruik van genogrammen, het culturele interview en de transculturele familietherapie ontwikkeld door het team van Moro te Parijs. Observatie, diagnostiek en behandeling zullen voortdurend met elkaar verweven zijn, waarbij de invloed van cultuur en migratie op de interactie binnen het gezin/de familie en met de omgeving centraal zal staan.

We zullen luisteren, leren, oefenen en ontmoeten.

8
18
ja
30
Afgeronde academische opleiding. Psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, orthopedagogen, gedragswetenschappers, orthopedagoog in opleiding tot generalist
 
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

RINO Zuid staat voor Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding (geestelijke) gezondheidszorg in Zuid.

RINO Zuid coördineert en organiseert activiteiten op het terrein van nascholing en opleiding ten behoeve van de (G)Gz in de regio Zuid-Nederland. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van instellingen, met een functie op het gebied van de GGz en de beide in de regio gelegen universiteiten. In de organisatie van dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een adequate afstemming van het scholingsaanbod op de wensen van de participanten. Het samenwerkingsverband bevordert betrokkenheid en onderlinge ontwikkeling van deskundigheid binnen de regio. Het beleid van RINO Zuid wordt bepaald door het Bestuur en de Raad van Postdoctorale Beroepsopleiding en de Raad Nascholing.

Docenten, verbonden aan RINO Zuid, zijn overwegend medewerkers van participerende instellingen.

WWW.RINOZUID.NL

Vitruviusweg 2
5624 AD
Eindhoven
Postbus 826
5600 AV
Eindhoven
040-2146557
Selecteer een bestand aub.

Selecteer een bestand aub.