Opleidingen details Jeugdzorg Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Seksueel misbruik?! Het handelen van de gedragswetenschapper (ID nummer: 330323)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie2124-9-2018 t/m 23-9-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 724-9-2018 t/m 23-9-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1424-9-2018 t/m 23-9-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie624-9-2018 t/m 23-9-2021

Inhoud

Seksueel misbruik van een kind is een traumatische ervaring met vaak verstrekkende psychische en lichamelijke gevolgen voor zowel het kind als het gezin. Jeugdzorgwerkers voelen zich verantwoordelijk om signalen van seksueel misbruik te herkennen en zo snel mogelijk de juiste acties te ondernemen om de situatie voor het kind te verbeteren. Hierbij wordt vaak een beroepgedaan op de kennis en vaardigheden van de gedragswetenschapper.

Door de complexiteit van deze problematiek ervaren gedragswetenschappers regelmatig enerzijds een gevoel van urgentie om te moeten handelen en anderzijds een gevoel van machteloosheid omdat ze niet goed weten hoe of wat.Deze training is gericht op het leren handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik met als doel gedragswetenschappers meer competent en handelingszeker te maken. Dit doen we op een interactieve en praktijkgerichte manier waarbij we ook de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied integreren. Deze training is speciaal ontwikkeld voor gedragswetenschappers die in het jeugdzorgveld werkzaam zijn en vaak werken met complexe casussen van gezinnen met meervoudige problematiek. De training is ook zeer geschikt voor cursisten met weinig cliënt contact, die meer gericht zijn op het ondersteunen van collega’s en het team. Het betreft een verdiepende cursus. Cursisten krijgen informatie over welke voorkennis als bekend verondersteld wordt en er worden literatuursuggesties gedaan voor het geval deze kennis nog ontbreekt.

Leerdoelen

Hoofddoel 1

Diagnostiek bij een vermoeden van of klachten na seksueel misbruik: signaleren, onderkennen, differentiaal diagnostiek, hypothesevorming over veroorzakende en in stand houdende factoren, opstellen integratief beeld en komen tot behandelplan. 

Hoofddoel 2

Behandeling: kennis van behandelmogelijkheden, motivatie- en verwijsvaardigheden.

Hoofddoel 3

Coaching van jeugdzorgwerkers in het signaleren van en omgaan met deze problematiek, vaardigheden in interdisciplinair samenwerken, kennis van juridische en beroepsethische aspecten van de problematiek

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
16
ja
550
21
toetsing en evaluatie
geen
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieLeeuwarden (NL) (Toon kaart)

Organiseren en geven van trainingen voor jeugdzorg professionals.

Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
Lindenstraat 47
2023 TC
Haarlem
06-19340492
Selecteer een bestand aub.