Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! (ID nummer: 330011)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen1211-1-2019 t/m 10-1-2022

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn door hun typische sociaal-emotionele, communicatieve en sensorische problemen extra kwetsbaar voor omgevingsinvloeden. Ze zijn vaak een gemakkelijk slachtoffer van pesterijen en allerlei vormen van misbruik. Ze kunnen natuurlijk ook andere schokkende gebeurtenissen meemaken in hun leven. Door sensorische overgevoeligheden kunnen zowel externe als interne prikkels eerder als traumatiserendworden ervaren. Verschillende symptomen van posttraumatische stress vertonen overlap met ASS symptomen. Daardoor worden PTSS en andere vormen van psychopathologie, die aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn gerelateerd zoals angst -en stemmingsstoornissen, bij deze doelgroep vaak niet onderkend en dus ook niet behandeld ondanks de hoge lijdensdruk. Als de problematiek wel wordt onderkend zijn therapeuten vaak terughoudend met behandelen uit angst voor hertraumatisering of andere averechtse effecten. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) kan klachten opheffen die in stand worden gehouden door onverwerkte nare herinneringen aan wat zij zelf hebben meegemaakt maar ook intense en belemmerende  angsten wegnemen die het gevolg zijn van wat ze hebben gehoord of gezien van anderen.

Wat leer je?

In deze cursus ontdek je de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met ASS. Tevens maak je kennis met tips en trics om in te spelen op aan ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en met verschillende mogelijkheden om het netwerk van de cliënt bij de behandeling te betrekken.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
1 2 3
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
11
16
ja
610
12
toetsing en evaluatie
Cedeo
CRKBO
EMDR-therapeuten die minimaal een basisopleiding EMDR hebben gevolgd die erkend is door de Vereniging EMDR Nederland (VEN).
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.