Opleidingen details Filosofische Praktijk Goed Gesprek
De weg van het mensenleven, een filosofisch onderzoek naar zin (ID nummer: 329927)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Levensbeschouwing en Spiritualiteit1,525-1-2019 t/m 24-1-2020
Vakbekwaamheid225-1-2019 t/m 24-1-2020
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

‘Zingeving’ is een veel gehoord woord in verband met de taak van de geestelijk werker. Toch zijn de begrippen ‘zin’ en ‘zingeving’ enigszins vaag en ongrijpbaar, ze worden vaak niet helder gedefinieerd. In deze cursus onderzoeken we wat we kunnen verstaan onder ‘zin’ en ‘zingeving’ vanuit filosofische en theologische perspectieven. We vragen op welke manieren we zin geven en zin ervaren en hoe de geestelijk werker ervaringen van zin kan bevorderen. Tegenwoordig moeten mensen hun leven steeds meer op eigen kracht zin geven, omdat er voor velen geen in een gemeenschap gedeeld zingevingskader is. Een individueel mens is daartoe niet altijd in staat. Veel mensen, die ouder worden, naasten verliezen en in zorginstellingen terecht komen, ervaren zinverlies en zinloosheid. In deze cursus proberen we de ervaring van zin en van zinloosheid beter te begrijpen, zodat we beter voorbereid zijn om met zingevingsproblemen om te gaan. Ervaring van zin kan bijvoorbeeld ontstaan door het hebben van een levensdoel, van goede relaties, het doen van dingen die vreugde geven. Verder zijn van belang: vorming of actualisering van een levensbeschouwing, koesteren van religieuze ervaringen en andere belangrijke levenservaringen, koestering en reflectie op en herinnering van de levensloop om een levensverhaal te vormen. We kunnen denken aan het delen en bespreken van levensverhalen en -ervaringen, van kunstwerken, van filosofische inzichten. Ook de exploratie van de eigen levensbeschouwelijke positie van de geestelijk werker (levensbeschouwelijke hermeneuse) is van belang om het zingevend vermogen ervan in te zetten in pastorale situaties.

Leerdoelen:

1. De student verkrijgt inzicht in de betekenis van woorden als zin, zinloosheid, zingeving en -vinding, zingevingskaders.

2. De student leert verschillende manieren te onderscheiden waarop zingeving plaatsvindt, zowel bij hem zelf als bij anderen.

3. De student leert een 5-dimensionaal model van zingeving en leert dit ook toepassen in praktijksituaties.

4. De student verdiept zich in samenhang tussen zin en aantal thema's zoals vriendschap. zelfontplooiing, schoonheid, sterfelijkheid, religie. 

5. Kan door deze (filosofische) kennis zingevingsprocessen of ervaringen van zinloosheid beter duiden en het zingevend vermogen beter begeleiden.

 

 

 

Drs. A. Ziegelaar
14
Bestand  
NAGV_2019_1.docx28-6-2018 17:2019 KB
Tijd13:30 - 17:00
LocatieBennebroek (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHerhaling van in januari/februari gegeven cursus

Tijd13:30 - 17:00
LocatieBennebroek (NL) (Toon kaart)

Goed Gesprek is een filosofische praktijk die cursussen, lezingen en individuele gesprekken aanbiedt op het gebied van filosofie en levensbeschouwing. Er is veel ervaring in het opleiden van geestelijk verzorgers. Nadruk ligt op cursussen rond zingeving, levenskunst, ethiek, filosofie van de religie, hedendaagse vormen van spiritualiteit.
Vogelenzangseweg 368
2114 CL
Vogelenzang
0628601181