Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Leertraject Verslavingspsychiatrie 2019 (ID nummer: 329587)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie4015-3-2019 t/m 13-3-2021

De zorg voor verslaafde patiënten en kennis over verslaving heeft zich het afgelopen decennium in snel tempo ontwikkeld.  Deze professionaliseringsslag gaat gepaard met een toenemende vraag naar goed getrainde professionals. Steeds meer psychiaters vinden dan ook hun weg naar de verslavingszorg. Dit is een goede ontwikkeling. Echter, psychiaters voelen zich lang niet altijd voldoende bekwaam in de uiteenlopende competenties die dit werk vereist.

Het  leertraject Verslavingspsychiatrie is bedoeld voor:

 • Psychiaters die werkzaam zijn in de verslavingszorg
 • Psychiaters die werken met patiënten met verslaving als comorbide stoornis
 • AIOS psychiatrie die hebben gekozen een keuzestage binnen de verslavingszorg.

Het curriculum is ingedeeld in 5 modules van twee dagen.

Module 1: Neurobiologie

Doelstellingen:

 • Kennis verwerven in de neurobiologische en genetische aspecten van verslaving. 
 • Formuleren welke genetische en neurobiologische processen bijdragen aan kwetsbaarheid voor het ontwikkelen en persisteren van verslavingsproblematiek en de verwevenheid van verslaving met andere psychiatrische stoornissen. 
 • Verrichten van psycho-educatie over erfelijke en neurobiologische aspecten van verslaving aan patiënten, zijn naasten, collega’s en beleidsmedewerkers.

Module 2: Diagnostiek verslavingsgeneeskunde

Doelstellingen:

Het verbeteren van :

 • De speciële anamnese en het lichamelijk onderzoek bij een patiënt bekend met middelenmisbruik met kennis van specifieke aandachtspunten per middel.
 • Het onderbouwd toewijzen van ambulante of klinische zorg, en het inschatten van de intensiteit van de behandeling.
 • Het beoordelen en behandelen van de acuut zieke en/of ernstig geïntoxiceerde patiënt.

Module 3: Behandeling verslavingsgeneeskunde

Doelstellingen:

 • Kennis verwerven over de behandeling van verslaving. 
 • Formuleren welke aspecten van belang zijn bij de start en het verloop van een verslavingsbehandeling bij een aantal veel voorkomende middelen. 
 • Adviseren van de patiënt en zijn naasten omtrent een adequate verslavingsbehandeling en een eventuele routing te bespreken en te plannen indien behandeling gewenst is.

Module 4: Diagnostiek en behandeling van psychiatrische comorbiditeit

Doelstellingen:

 • De cursist is in staat om de invloed van middelengebruik en verslaving op de diagnostiek van psychiatrische stoornissen te beoordelen. 
 • De cursist kent de behandelmogelijkheden en belemmeringen van het geïntegreerd behandelen van verslaving met andere co-morbide psychiatrische stoornissen.
 • De cursist kan een geschikt en praktisch haalbaar behandeltraject voor zijn patiëntengroep indiceren.

Module 5: Sociaal maatschappelijke aspecten

Doelstellingen:

 • Naast het denken in termen van individuele belangen, ook het volksgezondheidsbelang voor ogen hebben bij de behandeling van verslaafden;
 • Kennis hebben van het domein van de verslavingszorg, zowel binnen- als buiten Nederland;
 • Meedenken over zorgvernieuwing in termen van disease-management, geïntegreerde zorg en ketenzorg en
 • Aan deze zorgvernieuwing ook mede vorm geven;
 • Bewust handelen met betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid;
 • Op de hoogte zijn van de zorg rond bijzondere categorieën en risicogroepen (LVG, Jongeren en Ouderen), in het bijzonder de chronische verslavingspatiënt in de samenleving;
 • Kennis hebben van de publieke en individuele aspecten van de acute verslavingszorg;
 • Het eigen handelen toetsen aan het wettelijk kader, m.n. aan de eisen van de Wet BIG en de WGBO.
(Meerdaagse) Nascholing
3250
Het inschrijfgeld is inclusief literatuur.
Voor AIOS psychiatrie bedraagt het inschrijfgeld 2.450 Euro (inclusief literatuur).
Hoofdniveau
Verslavingspsychiatrie
Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.