Opleidingen details GGZ inGeest

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy voor Persisterende depressie (ID nummer: 329449)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen2519-3-2019 t/m 18-3-2020

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een behandelmethode speciaal ontwikkeld voor persisterende depressie. CBASP staat inmiddels in verschillende richtlijnen genoemd als eerste keus psychologische behandeling bij persisterende depressie (NICE guidelines, European guidelines, Canadean guidelines). In Nederland is de evidentie van CBASP ook aangetoond (Wiersma e.a., 2014), echter, er zijn nog maar een beperkt aantal therapeuten in Nederland getraind, terwijl deze behandelmethode therapeuten veel houvast biedt bij het behandelen van deze vaak moeilijke groep patiënten en de prevalentie van deze groep in de specialistische GGZ hoog is. Naast de hoge prevalentie, is ook de comorbiditeit met andere psychische en lichamelijke klachten hoog bij deze groep. Het vereist dan ook enige ervaring en veel kennis om goed met deze doelgroep te kunnen werken. Tijdens de driedaagse training zullen de deelnemers kennismaken en intensief oefenen met de CBASP technieken. Na vier maanden zal er een terugkomdag gehouden worden waarin casuitiek centraal zal staan met behulp van het meegebrachte videomateriaal van de deelnemers. 

Onderwerpen in het kort:

  • Klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose van persisterende depressie
  • Wetenschappelijke evidentie van CBASP
  • Beloop van de depressie uitvragen d.m.v. de Life Chart methode
  • Diagnostiek rondom interactiestijl van de patiënt d.m.v. het in kaart brengen van belangrijke anderen (leergeschiedenis van de patiënt),  het opstellen van een overdachtshypothese en het invullen van de Impact Message Inventory (invloed van de patiënt op de therapeut)
  • Gedrag van de patiënt onder de loep nemen d.m.v. de Situatie-Analyse
  • De therapeutische houding en/of therapeutische relatie binnen CBASP
  • Vragen uit de praktijk

Algemene leerdoelen

Na afloop van de training:
1. kan de cursist de life chart afnemen;
2. kan de cursist de ‘belangrijke anderen’ in kaart brengen;
3. kan de cursist een overdrachtshypothese opstellen
4. kan de cursist werken met de Impact Message Inventory
5. kan de cursist een Situatie-Analyse afnemen
6. kan de cursist wat er binnen de  therapeutische relatie met de patiënt gebeurt bewerken als onderdeel van de interventie

Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
10
20
ja
25
toetsing en evaluatie
NVT
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd9:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

GGZ inGeest

Oldenaller 1
1081 HJ
Amsterdam
06 53984915
Selecteer een bestand aub.