Opleidingen details Apanta

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (ID nummer: 329276)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie407-9-2018 t/m 14-12-2019

Deze voortgezette cursus biedt een intensieve kennismaking met en verdieping van zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Methodisch staan de houding van de psychotherapeut en de werkrelatie met de cliënt centraal, waarbij de cliënt geaccepteerd en empatisch benaderd wordt. Binnen deze emotioneel intensieve werkrelatie richt men zich  samen op een aandachtige exploratie van symptomen, klachten en/of psychische problemen. Dit doet men tegen de achtergrond van de levensloop van de cliënt en met oog voor zijn huidige omstandigheden en toekomstperspectief. De gewenste klachtreductie is een gevolg van deze bredere persoonsgerichte benadering, niet het doel op zich.

Cursisten worden opgeleid tot het zelfstandig kunnen uitoefenen van persoonsgerichte experiëntiële psychotherapieën. De drie basisprincipes van deze stroming –empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – die worden gezien als ‘noodzakelijk maar onvoldoende’ worden verder uitgediept,  geïntegreerd en  aangevuld met specifieke houdingsaspecten en interventies om een brede range van psychische stoornissen te kunnen behandelen. Het accent zal liggen op de experiëntiële psychotherapie  en Emotion Focused Therapy (EFT).

Naast het intensief bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met - en eigen maken van -  de cliëntgerichte manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, DVD-materiaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

(Meerdaagse) Nascholing
1695
Hoofdniveau
Psychotherapie en Psychiatrie
Tijd09:30 - 16:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieVeldhoven (NL) (Toon kaart)

apanta-academy verzorgt workshops, trainingen en cursussen waarvoor zij professionals uitnodigt die expert zijn op hun vakgebeid. Naast losse cursussen is het ook mogelijk om de gehele opleding tot clientgericht psychotherapeut (VCgP) te volgen.

Provincialeweg 50
5503 HH
Veldhoven
040-2545759
Selecteer een bestand aub.