Opleidingen details GGNet. Netwerk voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Oost-Gelderland en Zutphen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Suïcide en suïcidepreventie (ID nummer: 329272)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog610-10-2018 t/m 9-10-2019

Evaluaties van suïcides laten regelmatig lacunes zien in het contact en het doorvragen naar suïcidaliteit, in de kennis van risicofactoren en in de continuïteit van zorg. De preventie van suïcide is een complexe zaak en omvat ondermeer de ontwikkeling van een adequate behandelrelatie met patiënten, systematisch onderzoek van de suïcidale toestand door goed opgeleide medewerkers, behandeling van suïcidaliteit en ketenzorg. Kennis van predictoren is daarbij van belang.
In 2012 is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgekomen.
De cursus bestaat een e-learning en een klassikale training. De trainer zal de eendaagse cursus verzorgen, die op een zo praktisch mogelijk niveau vaardigheden aanreikt om volgens de multidisciplinaire richtlijn met suïcidale patiënten om te gaan.
Leerdoelen
1. Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
2. Contact maken met een suïcidale patiënt door het suïcidale gedrag bespreekbaar te maken.
3. Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag.
4. Leren op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken.
5. Op basis vanuit dit onderzoek vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op korte en lange termijn kan verminderen.
 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten
LV POH-GGZLandelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
1 2 3
Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Agogen, Maatschappelijk werkers, Psychiaters, Psychologen, Psychotherapeuten
 Verdiepend
15
20
ja
 Nee
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:30 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieApeldoorn (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieWarnsveld (NL) (Toon kaart)

a

Vordenseweg 12
7231 PA
Warnsveld
Postbus 2003
7230 GC
Warnsveld
088 - 933 14 07
Selecteer een bestand aub.