Opleidingen details prevents

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2018-2019 (ID nummer: 329004)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Cardiologie327-11-2018 t/m 26-11-2019

Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie (VTE) zijn, mede door de vergrijzing, steeds vaker voorkomende ziektebeelden, die zowel in de eerste als tweede lijn met antistollingsmedicatie behandeld worden.

Met de komst van de non vitamine K afhankelijke orale anticoagulantia (NOACs) of direct werkende orale anticoagulantia (DOACs) zijn er verschillende keuzemogelijkheden om een belangrijk behandeldoel van atriumfibrilleren en VTE te bewerkstelligen: het voorkomen van ischemisch herseninfarct enerzijds en terugkeer van diepe veneuze trombose of embolie anderzijds. Dit vergt een goede afstemming tussen de voorschrijvende specialisten, huisartsen, apothekers en patiënten.

Met de toenemende ervaring in Nederland in het voorschrijven van de nieuwe middelen, rijzen ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wie doet wat en welke overdracht qua informatie is nodig? Welke interacties verdienen extra aandacht? Wat te doen bij (spoed)ingrepen? Met de antistolling met vitamine K antagonisten houdt de Trombosedienst de INR nauwgezet onder controle en heeft als zodanig een instrument voor therapie-adherentie voorhanden. Dit geldt niet voor de DOACs, waarvoor geen routinecontrole nodig is.

De grote vraag is hoe wij hiermee om gaan. Er zijn veel praktische problemen, die zich met de DOAC medicatie voor kunnen doen, en waar u als voorschrijver mee geconfronteerd kunt worden. 

Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om samen met u als huisarts het gesprek aan te gaan met cardiologen, internisten en apothekers.

Deze nascholing sluit fraai aan bij het gedachtengoed van het NVVC Connect AF programma en is ter accreditatie aangeboden bij het College voor Accreditatie Huisartsen, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, de Nederlandse Internisten Vereniging, de KNMP, het Verpleegkundig Specialisten Register en de NAPA.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)NAPA / NVBMH
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Openbaar apothekers (OA)KNMP en NVZA
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Mini)symposium
35
35 euro voor specialisten, huisartsen en apothekers. 17,50 euro voor AIOS, verpleegkundig specialisten en Physican assistants
Prof.dr. Menno Huisman Internist-vasculaire geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum Dr. Martin Hemels Cardioloog, Rijnstate Arnhem en projectleider NVVC Connect AF
Hoofdniveau
Cardiologie
Ritmestoornissen
Tijd17:45 - 21:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 21:30
LocatieEelderwolde (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 21:30
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 21:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd17:45 - 21:30
LocatieWassenaar (NL) (Toon kaart)

Medisch congresbureau

Julianalaan 23
3481 CJ
Harmelen
06-53401561
Selecteer een bestand aub.