Opleidingen details Stichting ReAttach Therapy International / ReAttach Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

ReAttach Opleiding (ID nummer: 328530)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4826-11-2018 t/m 25-11-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 1226-11-2018 t/m 25-11-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek1226-11-2018 t/m 25-11-2021

ReAttach Academy - specialisatie en verdieping

Uit onze afgestudeerde ReAttach therapeuten groep is de behoefte aan verdere specialisatie voor het werken met clienten met complexe problematiek naar voren gekomen. Om aan deze vragen tegemoet te komen zijn er in totaal 8 specialisatie- en verdiepingsmodules opgezet, die kunnen worden gevolgd in een kleine groep (maximaal 6 personen). Elke module duurt 1 dag van 9.30 - 16.30 met in totaal 1 uur pauze.

Bij de specialisatie maken cursisten kennis met de ReAttach C.A.T. : onze ontwikkelde tool om bij complexe clienten de zone van de naaste ontwikkeling te bepalen en te adviseren welke activeringsmethoden hiervoor geschikt zijn. 

Bij de verdiepingsmodules krijgen de cursisten theoretische en praktische ondersteuning m.b.t. de onderwerpen waar zij in geinteresseerd zijn: conceptualisatie, emotieregulatie, communicatie, multiple sensory processing, coping, hechting of performance.

Toelatingscriteria

Praktijkondersteuners die de ReAttach Basis Opleiding hebben gevolgd en voor hun theoretisch en praktisch examen zijn geslaagd. 

Registratie

Studenten, therapeuten en trainers worden geregistreerd en de kwaliteit wordt geborgd door Stichting ReAttach Therapy International.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
KABIZ - Toegepast Psychologen (TP)KABIZ / AERP / SANA
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Workshop
 Verbredend
 Verdiepend
4
6
ja
375
6
toetsing en evaluatie
Succesvol afgeronde ReAttach Basis Opleiding
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenC.A.T. Module - Hechting - Pijn en Emoties

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenReAttach Specialisatie 8 Modules Accreditatie voor het totaal

Tijd09:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenAccreditatie voor het totaal

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenReAttach Specialisatie 8 Modules Accreditatie voor het totaal

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenSpecialisatie

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenC.A.T. Module

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenC.A.T. Module

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenC.A.T. Module

Tijd9:30 - 16:30
LocatieVoerendaal (NL) (Toon kaart)
Opmerkingen8 Modules Uitvoering voor het totaal

Stichting ReAttach Therapy International is een in Nederland opgerichte non-profit organisatie die de registratie en kwaliteit borgt van de gedragswetenschappers en paramedici die werkzaam zijn met de ReAttach interventie. ReAttach is een multimodale interventie, ontwikkeld vanuit de orthopedagogiek die internationaal wordt geimplementeerd in het Sociale Domein, de Basis GGZ en de specialistische GGZ.
Naast de kwaliteitsbewaking organiseert Stichting ReAttach Therapy International jaarlijks een congres met een open karakter. De Stichting initieert verder onderzoek naar de methodiek en toepassingsmogelijkheden in brede zin en stimuleert studenten d.m.v. beurzen.

Kerkplein 2
6367 ER
Voerendaal
06-24675619
Selecteer een bestand aub.