Opleidingen details PAO Psychologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen (ID nummer: 328078)
Cursus afgewezen!
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Diagnostiek is meestal een kerntaak voor in de praktijk werkzame psychologen en pedagogen. In de opleiding tot NVO Orthopedagoog­Generalist, NIP Kind­ en jeugdpsycholoog en Schoolpsycholoog neemt de diagnostiek dan ook een centrale plaats in.  

 

In deze cursus ligt de focus op het oplossen van gedrags- en leervraagstukken. Dit doen we middels het inzetten van diagnostische instrumenten, het verwerken van de onderzoeksresultaten en het verdiepen van kennis die is opgedaan tijdens de masteropleiding, aan de hand van het model handelingsgerichte diagnostiek.  

 

Met deze cursus ontwikkel je een professionele houding ten aanzien van diagnostiek en kun je diagnostische instrumenten bewust inzetten. Het doel van deze cursus is om een brede theoretische en praktische basis te bieden voor de diagnostische beroepspraktijk. De cursus beslaat het gehele diagnostische proces van aanmelding tot adviesfase.   

 

Naast de theorie over het diagnostisch proces is er veel aandacht voor het ontwikkelen van kennis over onderzoeksmaterialen, van vaardigheden voor het afnemen van onderzoek, het opstellen van hypotheses en het interpreteren en integreren van onderzoeksresultaten. Dit alles gericht op kinderen en jeugdigen van ongeveer 4 tot 16/18 jaar. Daarnaast staan we stil bij de verslaglegging, gespreksvoering met ouders. Er zijn volop mogelijkheden om eigen casuïstiek in te brengen tijdens de intervisie. 

Doel
Na afloop van de cursus:

  • Heb je kennis van het diagnostisch praktijkmodel voor handelingsgerichte diagnostiek 
  • Heb je basiskennis en basisvaardigheden ontwikkeld over het diagnostisch proces.   
  • Weet je hoe een diagnostische cyclus verloopt: hoe je informatie verzamelt, hoe je een onderzoekshypothese opstelt, welk onderzoeksmateriaal je kunt inzetten en hoe je je onderzoeksbevindingen kunt analyseren en interpreteren.   
  • Weet je hoe je een onderzoeksverslag kunt opzetten en adviezen kunt formuleren.   
  • Weet je hoe je onderzoeksbevindingen en adviezen met ouders kunt te bespreken.  

Voor uitgebreide informatie: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-kind-en-jeugd/diagnostiek/psychodiagnostiek-bij-kinderen-en-jeugdigen

Universitair afgestudeerde (ortho)pedagogen en (ontwikkelings)psychologen. Enige ervaring in de diagnostiek is een pré, maar niet noodzakelijk. Wel wordt er van je verwacht dat je eigen casuïstiek kunt inbrengen voor de intervisie.
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
Bestand 
Publieksinfo PKJ.docx11 KB
 Nee
 Ja
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.