Opleidingen details Academie voor schematherapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Schematherapie (ID nummer: 327757)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Nascholingscursus - contacturen257-11-2018 t/m 6-11-2021

Inhoud cursus

Het doel van deze 25-uurs vervolgcursus Schematherapie is dat cursisten leren om te gaan met moeilijke situaties in de therapiekamer. 

Cursisten leren om schematherapie toe te passen op allerlei hardnekkige stoornissen en moeilijk gedrag. Er vindt een verdieping plaats met betrekking tot de theorie omtrent schemata en modi. Verder wordt er veel geoefend met allerlei ingewikkelde situaties in het werken met clienten met hardnekkige problematiek. De theorie wordt vertaald naar complexe stoornissen zoals eestoornissen, depressieve stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek.

Vorm 

Kennisoverdracht vindt plaats door het lezen van relevante literatuur voorafgaand aan de bijeenkomsten en een toelichting daarop door de docent via theoretische inleidingen. Daarnaast wordt de tijd in de cursus grotendeels gevuld met demonstraties van behandeltechnieken (via rollenspel en DVD) en door oefening van vaardigheden. 

 

Toets

Op de laatste dag vindt een praktijktoets plaats. Elke cursist demonstreert zijn of haar vaardigheden aan de hand van een rollenspel . De casus wordt door de docenten aangeleverd, danwel cursist beschrijft kort een eigen casus.  Een mede-cursist speelt deze cliënt  en de cursist past één van de geleerde technieken toe.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 voorlichting over ziektebeeld en behandeling
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
8
18
 ja
850-950 euro
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
Voorwaarden aan deelnemende cursisten
De cursisten die tot een Schematherapie cursus worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden:
- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of (aspirant) lid van een erkende specialistische psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien de NVP en alle daarbij aangesloten verenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP. Daarnaast wordt ook de Vereniging EMDR als erkend gezien.
- Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (eind 2013 kunnen deze vaktherapeuten lid worden van het Register Schematherapie).
- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt.
Bestand 
info vervolg.pdf27 KB
Hoofdniveau
CGt bij-/nascholing
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Academie voor Schematherapie biedt prikkelende en toepasbare basiscursussen, vervolgcursussen en workshops voor (vak)therapeuten,  (KP / GZ) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en anderen die zich willen verdiepen in Schematherapie in een individuele en of groepssetting. 

Daarnaast biedt de Academie voor Schematherapie cursussen op maat, ook in-company, supervisie en leertherapie,

Onze ‘unique selling points’ zijn:

* Experientiëel werken vanuit de 'crossover' tussen klinisch  psychogen en dramatherapeuten met als resultaat het verdiepen van ervaringen en betekenisgeving binnen de Schematherapeutische behandelingen

* SMART behandelen met de fasegerichte benadering, waarin je leert

wat de taken zijn van de therapeut zijn en hoe die veranderen gaandeweg de therapie 

hoe je het groepsproces veilig maakt en veilig houdt, maar ook de dynamiek van de groep optimaal gebruikt binnen de 'window of tolerance'

hoe je gezonde druk opvoert zodat cliënten aan de fasegerichte taken kunnen voldoen

hoe je ervaringsgerichte technieken kunt afstemmen op de verschillende fasen

 

* Kleine groepen met twee docenten

Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
Porseleinstraat 1
6216 BP
Maastricht
0632143647
Selecteer een bestand aub.