Opleidingen details PAO Psychologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie in principe ingegeven door de opleider. U kunt echter zelf ook presentie invoeren.

Cognitieve gedragstherapie op maat, gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen (ID nummer: 327442)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog8416-1-2019 t/m 15-1-2020

Bij cliënten met complexe of ernstige problematiek – zoals vaak voorkomt in de specialistische GGZ- is het volgen van een standaard behandelprotocol lang niet altijd afdoende. Vaak is een behandeling ‘op maat’ nodig. In deze vervolgcursus cognitieve gedragstherapie krijg je vaardigheden aangereikt zodat je cliënten met complexe of ernstige problemen op maat kan behandelen en waar nodig gemotiveerd kan afwijken van protocollen. Om een behandelingsstrategie op maat te onderbouwen word je vertrouwd met het N=1 design. Deze kennis kun je ook in het vervolg van je opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt goed gebruiken (de N=1 studie is namelijk een verplicht onderdeel van de opleiding).

Een bijzonder kenmerk van deze cursus is de aandacht voor het gebruik maken van wetenschappelijke kennis in de therapiepraktijk. Je leert onder meer hoe je gericht literatuur kunt zoeken in antwoord op je onderzoeksvragen.

De modellen in de cursus hebben betrekking op angst, dwang en traumagerelateerde stoornissen.

Theorie, demonstraties en casuïstiek zijn toepasbaar en gericht op zowel volwassenen als  kinderen en jeugdigen.

Doel

In de cursus wordt aandacht besteed aan competenties uit de zeven deelcompetenties zoals onderscheiden in het competentieprofiel van de cognitief gedragstherapeut. (Competentieprofiel cognitief gedragstherapeut)

Aan het eind van de cursus:

  • Kennen de cursisten huidige cognitieve theorieën en modellen.
  • Beheersen de cursisten de vaardigheden om het gedragstherapeutisch proces goed aan te houden bij het opzetten en uitvoeren van een behandeling.
  • Weten de cursisten hoe gebruik te maken van meetinstrumenten, zowel ten behoeve van diagnostiek als ten behoeve van het evalueren van interventies
  • Kunnen de cursisten relevante vraagstelling formuleren bij casuïstiek en deze beantwoorden middels een efficiënte literatuurreview.
  • Hebben de cursisten uitgebreide kennis van de theoretische modellen bij angst en dwang en de verschillende behandelmodellen
  • Hebben de cursisten uitgebreide kennis van de theoretische modellen bij trauma gerelateerde stoornissen en de verschillende behandelmodellen

 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Consultatieve PsychiatrieVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen of volwassenen en die een VGCt-geaccrediteerde basiscursus cognitieve gedragstherapie met goed gevolg hebben afgerond.
 Verdiepend
10
18
ja
 Ja
 Nee
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Tijd9:30 - 16:30
Locatie
OpmerkingenIncompany

Tijd09:30 - 17:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

PAO Psychologie richt zich op postacademisch onderwijs: vakinhoudelijke na- en bijscholing op het gebied van de gedragswetenschappen. Onze klanten zijn vooral professionals met een universitaire vooropleiding op dit gebied: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters. Bij veel cursussen is de doelgroep breder en zijn ook psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en begeleiders welkom.

 

Keurenplein 41/ A163
1069 CD
Amsterdam
Keurenplein 41 /A163
1069 CD
Amsterdam
085-4879310
Selecteer een bestand aub.