Opleidingen details Psy-zo! Onderwijs

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling | vervolg (ID nummer: 327430)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie628-6-2018 t/m 27-6-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 2,528-6-2018 t/m 27-6-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek0,528-6-2018 t/m 27-6-2021

Introductie:
Tijdens de basisworkshop hebben de deelnemers kennis kunnen maken met enkele theoretische grondprincipes en kort praktische ervaring kunnen opdoen in het lichaamsgericht werken. En dan; hoe breng je het nu tot leven in je eigen praktijkkamer? Hoe maak je het jezelf eigen? Op de vervolg dag zal er aandacht zijn voor die verdieping, het verder omzetten van theorie in de praktijk, het meer bewust bekwaam worden, kortom meer vertrouwen krijgen in eigen vaardigheden.

Inhoud:
De eerder behandelde theorie wordt bekend verondersteld en de 5 core organizers van Pat Ogden, gelijkend op de SIBAM van Peter Levine, zullen verder worden uitgediept, met name de lichaamsgeoriënteerde. Er zal zelf geoefend worden met het leren kijken naar wat er in het lichaam van de cliënt gebeurt, het resoneren en het hierop reageren. De nadruk ligt op het zelf ervaren. Daarom doen de deelnemers zelf lichaamsoefeningen en nemen zij deel aan de oefensessies. Er is ook ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Het doel:
- De deelnemers verstevigen de context van waaruit ze lichaamsgericht werken kunnen inzetten.
- Deelnemers vergroten hun vaardigheden en zekerheid om lichaamsgericht te kunnen werken.
- De deelnemers leren de taal van het lichaam beter verstaan en spreken. Ze krijgen meer oog voor het lichaam en de signalen die het geeft.
- De deelnemers kunnen de opgedane kennis integreren in de trauma behandeling.
- De deelnemers hebben door lichaamsgericht werken extra handvatten om beter contact te maken én te houden met de cliënt.

uitsluitend academici
Workshop
 Verdiepend
10
15
ja
225
6
Geen toetsing, wel evaluatie
Het gevolgd hebben van de basisworkshop is een voorwaarde, omdat hier op verder wordt gegaan.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany cursus

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany cursus

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenIncompany cursus

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

Psy-zo! Onderwijs is een instelling voor onderwijs en supervisie binnen het vakgebied GGZ. Dit onderwijs wordt aangeboden in de vorm van bij- en nascholing, supervisie en congressen.

Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
Zernikepark 12
9747 AN
Groningen
050-7502088
Selecteer een bestand aub.