Opleidingen details ZKM opleiding Reflection&Action

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Meer licht op wat je werkelijk beweegt: narratieve psychologie in de praktijk (ID nummer: 327237)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
A&O - kennis712-10-2018 t/m 11-10-2021
A&O - vaardigheden512-10-2018 t/m 11-10-2021

In deze workshop ervaar je in het kort wat de kern is van het narratieve werken. Een dag vol inspiratie en toepasbare werkwijzen vanuit de narratieve psychologie. Een dag met aandacht voor je eigen verhaal en je persoonlijke ontwikkeling. We werken met verhalen, metaforen, associatiekaarten, gevoelsscores en andere snelwegen naar de kern van het persoonlijk verhaal. Het effect van de oefeningen ervaar je zelf en ze zijn direct toepasbaar in je praktijk.

Doelstelling:
Na de workshop heb je als deelnemer geoefend met enkele narratieve manieren van coachen. Je hebt kennis gemaakt met de kern van het narratieve luisteren en met welke interventies het verhaal van de cliënt zich verder kan ontwikkelen in de voor hem of haar gewenste richting. Je kent de basishouding van de dialogische en narratieve benadering en leert van daaruit bij te dragen aan de zelfontwikkeling van de cliënt. Specifiek besteden we in de workshop aandacht aan het instrument de ZKM (Zelf Konfrontatie Methode of Zelf Kennis Methode) van prof. dr. Hubert Hermans. Afgelopen 40 jaar heeft deze bijzondere vernieuwing in de psychologie zich uitontwikkeld tot een sterke theorie op internationaal niveau, met vele mogelijke toepassingen in de praktijk.

academici en HBO-ers
Workshop
 Inleidend
4
8
ja
225 euro
6
toetsing en evaluatie
geen overige toelatingsvereisten
Bestand 
flyer narratief.doc100 KB
Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:30
LocatieZeist (NL) (Toon kaart)

De ZKM opleiding Reflection & Action biedt een postacademische opleiding tot ZKM coach.
In de opleiding staan de methodiek én de achterliggende wetenschappelijke Motivatie- en Waarderingstheorie centraal. Begin jaren tachtig raakte dr. Margreet Poulie, de grondlegster van de ZKM opleiding Reflection & Action, bezield door het gedachtegoed van Prof. Dr. H.J.M. Hermans. Na een inspirerende samenwerking op het snijvlak van wetenschap en praktijk, richtte zij in 1998 haar eigen praktijkgeoriënteerde ZKM opleiding Reflection & Action op.

Momenteel geeft dr. Toos van Huijgevoort leiding aan de opleiding samen met drs. Desirée Pieters en drs. Selma Roenhorst als hoofddocenten. Margreet Poulie is nog steeds betrokken als supervisor. 

Zusterplein 22
3703CB
Zeist
Zusterplein 22
3703CB
Zeist
0627047437
Selecteer een bestand aub.