Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut (ID nummer: 326878)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk6731-10-2018 t/m 30-10-2021
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen6731-10-2018 t/m 30-10-2021

Theraplay is een directieve speltherapeutische interventie voor kinderen met primaire of secundaire hechtingsproblematiek of met vroeg in de ontwikkeling ontstane contactproblematiek. Het maakt gebruik van basale contactbevorderende spelactiviteiten waarbij verzorging, affectieve afstemming, structurerend begeleiden en een uitdaging biedend contact centraal staan. Theraplay brengt ouders en kinderen, bij wie de wederzijdse affectregulatie verstoord is geraakt, weer op een positieve manier met elkaar in verbinding. De interventie is gericht op zowel het kind als op het gezamenlijk spelen tussen ouders en kind.
Deze intensieve cursus wordt verzorgd door drie senior Theraplay docenten uit Chicago (USA).
Let op: de voertaal van deze cursus is Engels.

Doel
U leert de MIM-observatie (ouder-kind spelobservatie) in te zetten als diagnostisch instrument en leert deze te analyseren middels de vier Theraplay-dimensies: structuur, verbondenheid, verzorging en uitdaging. U leert Theraplay-technieken toe te passen in uw praktijk en al spelend en zelf ervarend de contactversterkende functie van de diverse spelactiviteiten herkennen.
Deze basiscursus is de eerste stap tot geregistreerd Theraplay therapeut. Een gedetailleerde beschrijving van de certificeringseisen is te vinden op www.theraplay.org. Bij voldoende belangstelling kan de RINO Groep met het Theraplay Instituut het volledige traject inrichten.

Inhoud
Aan de orde komen:
•Toepassing en interpretatie van de MIM
•Vertaling van MIM in een behandelplan
•Het voeren van feedbackgesprekken met ouders
•Inbedding van Theraplay in het huidige hechtingsonderzoek
•Toepassing van Theraplay bij kinderen van verschillende leeftijden, gedragsproblematiek, ASS en bij getraumatiseerde kinderen
•Begeleiding van ouders bij het invoelend waarnemen van hun kinderen en deelname aan de behandelsessies gericht op het realiseren en verstevigen van een veilige gehechtheid tussen ouder en kind
•Differentiatie in het gebruik van de vier dimensies van Theraplay: structuur, verzorging, verbondenheid en uitdaging
•Toepassing van Theraplay binnen pleeg- en adoptiegezinnen

Naast een theoretisch achtergrond maakt u aan de hand van video-opnames kennis met het behandeltraject met de Theraplay-methode waarna u in rollenspellen oefent met de toepassing van deze methode in de praktijk.

Nee
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.