Opleidingen details Rebecca Warner Therapie|Supervisie|Opleidingen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basiscursus cognitieve gedragstherapie 2019 (ID nummer: 326858)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen1002-3-2019 t/m 1-3-2020

Algemeen

De 100-urige basiscursus cognitieve gedragstherapie volgt het gehele cognitief gedragstherapeutische proces bij volwassenen. Er wordt in de cursus zowel gewerkt met casuïstiek van de deelnemers als van de docent. Er wordt geoefend met cognitief gedragstherapeutische interventies en er wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en (protocollaire) behandeling van veel voorkomende stoornissen, zoals paniekstoornis, specifieke fobieën, depressieve stoornis, PTSS, sociale angststoornis, obsessief compulsieve stoornis, burnout, SOLK en impuls-controleproblematiek. De basiscursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de cursus (30 uur) is gericht op het gedragstherapeutisch proces, de betekenis analyse en functie-analyse. Het tweede deel van de cursus (70 uur) is gericht op de toepassing van cognitieve gedragstherapie bij angst- en stemmingsstoornissen en problematiek in de impulsbeheersing. Iedere les wordt er een stoornis besproken. In de les staan echter interventies en de bredere toepassing daarvan centraal. Het doel van de cursus is de therapeut op te leiden tot een therapeut die het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en gedragstherapeutische technieken beheerst. De nadruk ligt nadrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende analysemodellen en interventiemethoden aan de hand van casuïstiek.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • Leer- en emotie theorieën, onder andere de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (onder andere het gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie
 • Ontwerpen van het behandelplan op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en - analyses
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, onder andere registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures
 • De uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk; kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
8
14
ja
€2700,-
100
toetsing en evaluatie
CRKBO
• Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
• Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen
Hoofdniveau
CGt Basiscursus volledig
Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Therapie|Supervisie|Opleidingen

Ik ben GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Ik heb een eigen praktijk waarin ik cliënten behandel volgens de richtlijnen van de cognitieve gedragstherapie. Ik geef supervisie aan psychologen in opleiding binnen het VGCT traject en de GZ-opleiding. Ik organiseer cursussen cognitieve gedragstherapie voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in opleiding.

Meer informatie over mijn opleidingen

Meer informatie basiscursus cognitieve gedragstherapie

Inschrijven voor de basiscursus cognitieve gedragstherapie maart 2019

Groothandelsgebouw Stationsplein 45 A4.004
3013 AK
Rotterdam
Groothandelsgebouw Stationsplein 45 A4.004
3013 AK
Rotterdam
06-24741321
Selecteer een bestand aub.