Opleidingen details CR049 Nursing Nu!

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Masterclass Ambulancezorg (ID nummer: 325993)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Scholing verpleegkundig specialisten1829-1-2019 t/m 28-1-2020

In de ambulancezorg hebben ambulanceverpleegkundigen (AVP’s) aangegeven behoefte te hebben aan verdiepende scholing die niet gestandaardiseerd is (Regionale scholing, ALS, PHTLS, TECC etc.) en gericht op behavioristische leertheorie. Deze behoefte komt voort uit het feit dat AVP’s en verpleegkundig specialisten (VS'en) solistisch werken, geen directe medische supervisie meer krijgen en werken vanuit een eigen ontwikkeld referentiekader. Deze behoefte is mogelijk in te vullen door het aanbieden van een masterclass waarin deze AVP’s en VS'en verdiepend onderwijs krijgen van medisch specialisten en gericht op recente evidence. Deze masterclass is dus bedoeld voor AVP’s en VS'en met grote interesse voor de ambulancezorg, zowel pre-klinisch als wetenschappelijk. Het doel van de AVP-Masterclass is het ontdekken, herkennen en verrijken van kennis waarmee en waarna de AVP en VS deze verdieping kan toepassen in de  beroepspraktijk. 

De masterclass duurt 3 dagen waarin medisch specialisten middels presentaties en interactieve werkvormen medisch inhoudelijke onderwerpen gaan bespreken. Ter voorbereiding van iedere voordracht wordt van de deelnemer een voorbereidende opdracht verwacht.

 Deze scholingsactiviteit is geschikt voor Verpleegkundig Specialisten
Congres of symposium
€895,-
LocatieAppeltern (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenDatumTijd
Kennismaking en opvang pasgeborene324-09-201919:00 - 22:00
Sepsis, respiratoir falen, leren van elkaar, hypo- en hyperthermie, CRM825-09-20199:00 - 22:00
CBRN, leren van elkaar, reanimeren, afsluiting726-09-20199:00 - 17:00

LocatieBeneden-Leeuwen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenlocatie kan nog wijzigen, dit wordt uiteraard in dit systeem aangepast.
Bijeenkomsten
 Scholing verpleegkundig specialistenDatumTijd
Kennismaking en opvang pasgeborene329-01-201919:00 - 22:00
Sepsis, respiratoir falen, leren van elkaar, hypo- en hyperthermie, CRM830-01-20199:00 - 21:00
CBRN, leren van elkaar, reanimeren, afsluiting731-01-20199:00 - 17:00

Onze missie

Onze missie is om ambulancehulpverleners op een hoog niveau bij te scholen in de ambulancezorg, middels een uniek programma in een sociale omgeving.

Onze visie

Ambulance Masterclass bestaat uit een groep enthousiaste ambulanceverpleegkundigen, die zich verantwoordelijk voelt om een verdiepende masterclass te organiseren voor ambulancehulpverleners. Wij bieden hen een meerdaagse masterclass, waarin medische professionals en inhoudsdeskundigen op een hoog niveau interactieve scholing verzorgen.

De deelnemers bereiden zich met opdrachten voor op de masterclass en zullen vervolgens – middels actieve werkvormen – bestaande competenties verankeren en nieuwe competenties ontwikkelen. Van onze deelnemers wordt verwacht dat zij kennis meebrengen om te delen, maar vooral dat zij nieuwe kennis en vaardigheden mogen opdoen. De sociaal-constructivistische leertheorie staat hierbij centraal, waarbij per leerdoel gestreefd wordt naar analyseren en evalueren conform de taxonomie van Bloom.

Naast het inhoudelijke programma vinden wij het erg belangrijk om in een ontspannen sociale omgeving actief te kunnen leren: een unieke ontspannen locatie moet aansluiten op het bijzondere programma. Om die reden wordt er ook gezorgd voor sociale elementen, opdat het leerrendement hierdoor vergroot. 

Postbus 538
5340 AM
Oss
0630596753
Selecteer een bestand aub.