Opleidingen details Albert Schweitzer ziekenhuis - Leerhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Patiëntgeboden audits (nieuwe auditoren) (ID nummer: 325837)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2620-6-2018 t/m 19-6-2019

Belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem van het Albert Schweitzer ziekenhuis is dat de medewerkers van de organisatie intern de bekendheid en effectiviteit van de gemaakte afspraken toetsen. Een onderdeel van het totale toetsingsprogramma is het uitvoeren van patiëntgebonden audits. Het uitvoeren van patientgebonden audits wordt gedaan door een team van 2 tot 3 mensen met o.a. een medisch specialist en een verpleegkundige.
Doel van de patiëntgebonden audit is het toetsen van de directe patiëntenzorg, door het volgen van het spoor van de patiënt vanuit het verpleegkundig/medisch dossier. Patiëntgebonden audits worden onder andere uitgevoerd om continue verbeteren te stimuleren, de samenwerking in de zorgketen te bekijken en professionals meer te betrekken bij (uitkomsten van) audits en het continue verbeteren van de patientenzorg. Bij de patiëntgebonden audit  leidt het principe van tell me, show me, prove me tot interprofessioneel dialoog  en stimuleert  het lerend vermogen van de medewerkers.
Medewerkers en afdelingsleiding krijgen directe feedback, de audits brengen beleid en praktijk dichter bij elkaar en stimuleren openheid en aanspreken. Auditoren krijgen inspiratie door best-practices van collega afdelingen. De collectiviteit binnen en tussen specialismen wordt gestimuleerd en geeft een impuls tot verbeteren.
 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd08:30 - 15:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 15:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd08:30 - 15:00
LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, organiseert bij- en nascholingen voor specialisten en huisarten

Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT
Dordrecht
Postbus 444
3300 AK
Dordrecht
+31 786545100
Selecteer een bestand aub.