Opleidingen details Erasmus MC / Management Development

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Zichtbaar Leiderschap- tactisch (ID nummer: 325788)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2279-10-2018 t/m 8-10-2019

Inleiding
Het Erasmus MC heeft leidinggevenden nodig die zichzelf en medewerkers meenemen in alle veranderingen waar het Erasmus MC zich voor gesteld ziet. En die er ook voor zorgen dat we gezamenlijk onze ambities waarmaken. Leidinggevenden dragen bij aan een werkomgeving waar medewerkers met plezier en passie werken en waar ze trots op zijn. In de leiderschapsvisie vanuit Koers 18 zijn de rollen van de leidinggevenden gekoppeld aan de kernwaarden verbindend, ondernemend en verantwoordelijk. Een effectief leidinggevende is zowel een verbindende leider, een ondernemende leidinggevende en een verantwoordelijke manager.
Het programma "Zichtbaar Leiderschap" heeft als doel alle leidinggevenden te ondersteunen bij het uitvoeren van de verschillende rollen. Hiermee wordt ieders eigen leiderschap versterkt en geeft het de gelegenheid om  kennis te nemen van de instrumenten die zorgen voor een gemeenschappelijke taal om de doelen van de organisatie te bereiken. Het doel is het gezamenlijk waarmaken van Koers 18 door invulling te geven aan onze kernwaarden.

Leerresultaten

  1. Het sluit aan bij de werkpraktijk; het creëert oplossingen voor concrete problemen.
  2. Deelnemers zijn in staat een persoonlijk koersverhaal te vertellen dat in lijn is met de strategie van de organisatie.
  3. Deelnemers ontvangen 360graden feedback op hun functioneren en maken op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan.
  4. Deelnemers weten de krachten in de afdeling  te bundelen en te verbinden met de organisatie. 
  5. Deelnemers hebben na afloop een beeld hoe de buitenwereld over het Erasmus MC denkt en zijn geïnspireerd om te innoveren en patronen te doorbreken.
  6. Deelnemers kennen hun verantwoordelijkheid in het besluitvormingsproces in het Erasmus MC, weten hoe functionele bureaucratie werkt en hebben handvatten gekregen om hun afdeling of team beter te sturen op resultaten.
  7. Het biedt netwerkfuncties tussen alle (patientgebonden) afdelingen en het Servicebedrijf. 

   
Werkwijze en duur
Het programma bestaat uit 5 fysieke bijeenkomsten gecombineerd met voorbereidende opdrachten (per bijeenkomst gemiddeld 1 tot 2 uur) verspreid over een periode van ongeveer een half jaar. Het start met een kick off van 14.00 uur tot 19.00 uur. Aansluitend worden met telkens een tussenpauze van ongeveer vijf weken in drie modules de verbindende leider, de ondernemende leidinggevende en de verantwoordelijke manager behandeld. Iedere module bestaat uit een dag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de modules worden theorie en praktijk afgewisseld en wordt op interactieve en innovatieve wijze ingegaan op de onderwerpen waar leidinggevenden in het Erasmus MC tegen aan lopen. Tussentijds zijn er opdrachten waarbij diverse artikelen en filmfragmenten ter inspiratie dienen om het geleerde toe te passen in de praktijk. Tot slot van het programma is er een afsluiting van een halve dag.
Onderdeel van dit programma is het invullen van een vragenlijst over de stijl van leidinggeven. Dit vindt plaats aan het begin van het programma en wordt door de deelnemer zelf maar ook door zijn of haar leidinggevende,  collega's en at random geselecteerde medewerkers van de deelnemers  ingevuld. Na afloop van het programma gebeurt dit nogmaals om zo het effect van het programma te meten.

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Programma wordt gefinancierd vanuit central budget Erasmus MC
Tijd09:00 - 17:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

 

's gravendijkwal 230
3015CE
Rotterdam
Postbus 2040
3000CA
Rotterdam
010-7040704
Selecteer een bestand aub.